Аз съм аутист. Спри и ми бъди приятел!

Това е мотото на ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ, която стартираме, за да продължи дейността на новооткрития
Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм.

Целта на кампанията е да продължим да развиваме и поддържаме нивото на професионална помощ за деца с аутизъм, съотносима с най-добрите терапевтични практики в света, да следваме новите тенденции и да внасяме ноу-хау, а така също и да работим за повишаване на квалификацията на нашите специалисти, за да предоставят цялостна качествена грижа за децата с аутизъм и възможност за включването им в социалния живот.

1    2

Сградата на Центъра по приложен поведенчески анализ в кв.“Горубляне“ преди и след реновирането

 

 

33

В Центъра вече работят наши обучени и Регистрирани Поведенчески Технолози, сертифицирани от Американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board). Работата им се следи и супервизира, за да се спазват стриктно стандартите и правилата в терапиите. Дейността по супервизията се предоставя от висококвалифицирани професионалисти от чужбина. Към момента това е най-скъпоструващата част от дейността на Центъра по приложен поведенчески анализ, за която непрекъснато се търсят начини за подкрепа и възможности за допълнително финансиране в дългосрочен план. 


44

 

 

Заплащането на стойността на супервизията, изготвянето на индивидуалните програми и периодичната реоценка на всяко тримесечие, следваща развитието и подобряването на състоянието на всяко дете е непосилно за родителите и затова се покрива с дарителски средства.

 

 Мечтата ни е тази професионална помощ да е достъпна за всички деца с аутизъм и техните семейства!

 

55

Дарения могат да се правят на името на: Сдружение „Аутизъм днес”, регистрирано със съдебно решение № 856/2014 на СГС, ЕИК: 176814369, вписано в Регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел под № 20150320001/ 20.03.2015 г., адрес: гр. София, район „Младост”, кв. „Горубляне”, ул.”Витоша ”№ 2, представлявано от Владислава Цветанова Цолова- Председател и Мина Янкова Енева-Ламбовски- Почетен председател; ЕИК: 176814369

Банкова с/ка: IBAN BG38RZBB91551005533107, BIC:RZBBBGSF, Райфайзенбанк

За дарения през PayPal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Или с SMSс текст на латиницаDMSAUTISMнаединен дарителскиномер 17 777 на цена1 лв. с ДДС(за абонати наTELENOR,VIVACOMиMtel) и 1,20 лв. с ДДС за потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператора!

Идеята на тази дарителска кампания е да не е единичен акт на помощ, а да събере повече съмишленици на каузата в дългосрочен план.

Надяваме се на вашата щедрост, отзивчивост и разчитаме на вашата помощ!

БЛАГОДАРИМ!

 

 

 

ДАРИТЕЛИТЕ, без които не можем

Искате ли да бъдете наш партньор?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 logo5 refan  logo3 darik  logo1 raif  logo2 bau
   BCAF logo bg XL  logo6 i  logo7
 Masterhaus  Assan  first  logo4 un
 scs  logo1 logo1   logo1
 logo1  logo1  1317204041 shconsult  logo4 un
 logo1  logo1                 logo1  logo1
 logo1                                   logo1  logo1  logo1
 logo1