ЛЕКЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА 11 ЮЛИ ОТ 08:30 ЧАСА. В БОЛНИЦА ТОКУДА

 

На 11 Юли от 8.30 часа Сдружение „Аутизъм днес“, член на Autism Europe, сдружение „Тацитус“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират еднодневно лекционно обучение за учители, ресурсни учители, психолози, логопеди, ерготерапевти, специални педагози и родители в Болница Токуда , 9 ет. по FLOORTIME™ на тема:

“ПОВЕДЕНИЕ ЛИ Е ИЛИ СТАДИИ В РАЗВИТИЕТО”

Лектор: Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR® Certificate, Director and Trainer of Cellfield Reading Intervention, Clinical Director, is an accomplished occupational therapist with great affinity for learning and understanding the human brain.

Floortime - The Developmental, Individual Difference, Relationship-based (DIR®/Floortime™) Model е рамка, позволяваща на специалистите и родителите да следват програма, съобразена с особеностите на всяко дете от спектъра. Фокусът е не толкова върху отделни умения и дадено изолирано поведение, а върху изграждането на стабилна основа за емоционални, социални и интелектуални способности. Специалистът работи индивидуално с детето и следва принципи като: наблюдение над детето, партнира в заниманията му, следва го навсякъде, като играта се осъществява на пода. Програмата се състои общо от 6 принципа/нива, като с всяко дете специалистът се стреми да достигне максимума.

Продължителност: 8 часа, с 3 кафе паузи

Цена: 60 лв.

Заплащането може да се извърши предварително по банков път на:

Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”

Банкова с/ ка: IBAN BG69RZBB91551032658308, BIC:RZBBBGSF, “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

или на място, преди обучението

За фактури, плащането трябва да бъде извършено по банков път

Заявки за участие и въпроси може да правите на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПРОГРАМА

8:30-9:00 Регистрация

9-9:30 Добре дошли

9:30-11 Разяснение на теориите на Piaget, Erikson, Vygotski, Trevarthon, Siegel, Art Becker Weidman, Daniel Hughes и др. във връзка с теорията на привързаността и емоционалните процеси

11-11:15 Почивка

11:15-13 Шестте емоционални етапи в играта според теорията на Dr. Stanley Greenspan.

13-14 Почивка

14-15 Стратегии за справяне в кризисни ситуации „Meltdown Recipe”

15-15:45 Идеи за намеса

15:45-16 Почивка

16-17 Видео обобщение

Очакваме ви в Болница „Токуда“ на 11 юли от 8.30 часа

ЗА КОНТАКТ:

Цанислав Генчев, Сдружение „Аутизъм днес“

Моб.тел. 0886 808819

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.