На 12 и 13 Юли от 8.30 часа Сдружение „Аутизъм днес“, член на Autism Europe, сдружение „Тацитус“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират двудневно практическо обучение за учители, ресурсни учители, психолози, логопеди, ерготерапевти, специални педагози и родители в Болница Токуда , 9 ет. по FLOORTIME™ :

Обучител: Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR® Certificate, Director and Trainer of Cellfield Reading Intervention, Clinical Director, is an accomplished occupational therapist with great affinity for learning and understanding the human brain.

Floortime - The Developmental, Individual Difference, Relationship-based (DIR®/Floortime™) Model е рамка, позволяваща на специалистите и родителите да следват програма, съобразена с особеностите на всяко дете от спектъра. Фокусът е не толкова върху отделни умения и дадено изолирано поведение, а върху изграждането на стабилна основа за емоционални, социални и интелектуални способности. Специалистът работи индивидуално с детето и следва принципи като: наблюдение над детето, партнира в заниманията му, следва го навсякъде, като играта се осъществява на пода. Програмата се състои общо от 6 принципа/нива, като с всяко дете специалистът се стреми да достигне максимума.

Продължителност: 2 дни, с включени 6 кафе паузи

Цена: 300 лв.

Заплащането може да се извърши предварително по банков път на:

Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”

Банкова с/ ка: IBAN BG69RZBB91551032658308, BIC:RZBBBGSF, “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

или на място, преди обучението

За фактури, плащането трябва да бъде извършено по банков път

Заявки за участие и въпроси може да правите на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПРОГРАМА Първи ден (12.07.2016)

8:30-9 Регистрация

9-10 Исторически ретроспекция на теориите на емоционалните процеси

10-10:30 Преглед на DIR модела

10:30-11 Почивка

11:00-12:00 Първо ниво-Регулация

12-12:30 Второ ниво-Близост и емоционална връзка

12:30-13:30 Почивка

13:30-14:30 Трето ниво-двустранно общуване

14:30-15:30 Четвърто ниво- сюжетно ролева игра

15:30-15:45 Почивка

15:45-17 Пето ниво- Абстрактно мислене

ПРОГРАМА Втори ден (13.07.2016)

9-10 Шесто ниво- Логическо мислене

10-11 Личностови особености свързани с индивидуалната нервна система

11-11:30 Почивка

11:30-13 Особено важната роля на взаимоотношенията

13:00-14:00 Почивка

14-15:45 Флортайм стратегии

15:45-16 Почивка

16:00-17:00 Последващи стъпки в модела Floortime-учебен процес. Въпроси и отговори

Очакваме ви в Болница „Токуда“ на 12 юли от 8.30 часа

ЗА КОНТАКТ:

Цанислав Генчев, Сдружение „Аутизъм днес“

Моб.тел. 0886 808819

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.