На 11, 12 и 13 юли 2016 сдружениe ,,Аутизъм днес", член на Autism Europe, фондация ,,Стъпка за невидимите деца на България" и сдружение ,,Тацитус" проведоха тридневно обучение по Floortime - рамка, позволяваща на специалистите и родителите да следват програма, съобразена с особеностите на всяко дете от спектъра.

13692587 1749935715219065 6767627815640407296 n

 

Събитието се проведе в два модула - лекционен (11 юли) и практически (12 и 13 юли) и участници бяха учители, ресурсни учители, психолози, логопеди, ерготерапевти, специални педагози и родители от цялата страна.

Специален гост-лектор бешe Maude LeRoux, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR®Certificate, Director and Trainer of Cellfield Reading Intervention, Clinical Director, която е успешен терапевт с голям афинитет към ученето и разбирането на човешкия мозък.

В лекционната част на обучението участниците се запознаха с теориите на Piaget, Erikson, Vygotski, Trevarthon, Siegel, Art Becker Weidman, Daniel Hughes и др. във връзка с теорията на привързаността и емоционалните процеси. Други теми в дневния ред бяха шестте емоционални етапи в играта според теорията на Dr. Stanley Greenspan, идеи за намеса и Стратегии за справяне в кризисни ситуации „Meltdown Recipe”.

В практическата част Maude LeRoux направи историческа ретроспекция на теориите на емоционалните процеси, запозна участниците със същността на DIR Floortime модела и шестте му нива - регулация, близост и емоционална връзка, двустранно общуване, сюжетно-ролева игра, абстрактно мислене и логическо мислене, както и други важни елементи от модификацията на поведението на децата, засегнати от аутизъм, като ролята на взаимоотношенията, стратегии и др.

Сред основните послания на Maude LeRoux към публиката бе важността от създаване на взаимоотношения и връзка между терапевта и детето.

Всички организатори сме щастливи, че нашият приятел и специалист прелетя отвъд океана, за да предаде безценния си опит за работа с деца и формиране на тяхната личност и се надяваме обучението да е било ползотворно и градивно за всички участници.

В края на събитието всички участници получиха сертификат за практикуване на Floortime, направен от самата Maude LeRoux.

Благодарим ви!

 

13645094 1749935788552391 7831471305292124432 n