Autism Today/ Аутизъм днес е сдружение от специалисти в областта на Приложния поведенчески анализ, родители и публични личности. Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаването на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Autism Today/ Аутизъм днес е член на НПО Национална Пациентска организация в България от Април 2015 г. и на европейската Autism Europe от Май 2016 г.

 

Ето, че успяхме!

Сдружение „Аутизъм Днес” откри официално на 29 Септември 2015г. първият в България Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, намираща се в столичния квартал ,,Горубляне". Центърът се изгради с изключителната подкрепа на Столична община, на много дарители и фирми, а специалистите, които оказват висококвалифицирана терапевтична помощ на деца с аутизъм, се акредитират от Американския сертифициращ борд на поведенческите технолози.

Центърът беше открит от кмета на гр. София г- жа Йорданка Фандъкова и на откриването присъстваха много от дарителите, подпомогнали мечтата Приложен поведенчески анализ да стане факт в България, приятели на каузата- Ники Кънчев, Йоана Драгнева и др., медии.

Най-съществената част при изграждането на Центъра е серизната инвестиция и изключително високата подготовка на специалистите  - обучени и сертифицирани са и като Регистрираните Поведенчески Технолози (Registered Behavior Technician) от Американския сертифициращ борд на поведенческите технолози , така че България вече съществува на световната карта и български специалисти са акредитирани от Американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board), съответно под номера RBT-15-05553; RBT-15-07034; RBT-15-07021; RBT-15-07541; RBT-16-12718; RBT-15-09034 и RBT-15-07293, като ежеседмично се супервизират от Акредитирани поведенчески технолози, които изготвят индивидуалните програми на децата, посещаващи центъра , след извършена минимум двумесечна оценка на децата и стриктно следят в супервизиите за спазването на програмите, на база на подобрението на децата, се извършват и реоценките и изготвят новите програми на няколко месеца.

 

12049490 1656748301204474 9058182587036710052 n 13639880 10210244613861397 993816422 o

 

Професия = Мисия

В Центъра работят шестима висококвалифицирани специалисти в областта на Приложния поведенчески анализ, които се грижат за 30 деца, а още толкова са в листата на чакащите.

Специалистите ни работят под ръководството на международни супервайзори, като гаранция за ефективното функциониране на Центъра и предоставяне на възможно най-качествена и вископрофесионална услуга за деца с аутизъм на територията на страната. 

 Специалистите в Центъра са акредитирани като Регистрирани Поведенчески технолози от Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти (BACB®).

 Работят по индивидуален терапевтичен план с всяко от децата в Центъра и са сбъдната мечта за няколко поколения родители на деца с аутизъм в България.

 

Screen Shot 2016 07 28 at 14.35.43

 

В дейността на специалистите ни влизат комплексна диагностика на развитието, ранна терапевтична интервенция при деца с генерализирани разстройства на развитието, изготвяне на съобразени индивидуални програми за работата с деца с аутизъм, индивидуални сесии  и консултации с родителите, групови сесии за подобряване на психо–емоционалното развитие и социална интеракция на децата със затруднения: усвояване на умения за преодоляване на конфликтни ситуации и справяне с агресията по социално приемлив начин; повишаване на самооценката им, изграждане на чувство за принадлежност и себеуважение.

Специалистите в Центъра се занимават също със семейно консултиране и подкрепа на родители на деца с разстройства от аутистичния спектър, за справяне с психичната травма и променената фамилна динамика, обучения на родители и близки на деца с разстройства от аутистичния спектър, в умения за полагане на грижи, съответни на специфичните потребности, произтичащи от диагнозата и дефицитите на детето и други.

Вижте как изглежда Центъра за Приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм, който заедно изградихме, и сами преценете качеството на услугата:

 

13589093 10210244616901473 2121477560 o

 

13616153 10210244618061502 84740471 o 13616259 10210244614781420 338814007 o

 

 

 

 

Отзиви на родители, чиито деца посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм в гр. София, кв. „Горубляне”, ул. „Витоша” 2:

1Веселина Иванова – майка на Денис Сарикаия (4 г.)
Денис посещава центъра от октомври 2015 г. За това време той има много подобрения в цялостното си поведение. Идва с огромно желание. Абсолютно съм убедена, че тук той за първи път се научи да прави очен контакт, който се подобрява с всеки изминат ден. Научи се да бъде търпелив, да изчаква без да плаче и да нервничи. Преди беше невъзможно да отидем някъде и той да се съгласи да си тръгне – без аутистична криза. Сега само му казваме “Хайде” и той дава ръчички и тръгва. Научи се също така да споделя, да ни търси да играе с нас. Убедена съм, че ако продължи да посещава редовно центъра – ще има много положителни резултати. Благодаря от сърце на целия екип – млади, енергични, усмихнати и най-вече винаги позитивни млади, интелигентни хора. Благодаря, че спасявате момченцето ни от това тихо зло – наречено аутизъм.
 

2Алена Вълева – майка на Дария Белева (4 г.)
Изключително съм очарована от непринудения и съобразен с детето подход. Благодарение на усилията от страна на момичетата с дъщеря ми може да се осъществи по-осезаем контакт. В този център получих много ценна за мен информация, относно как да провокирам действие от нейна страна. Най-важното е, че Дария посещава центъра с желание и се забавлява.
 

3Азие Гадирова – майка на Метин Гадиров (4 г.)
Много сме доволни от подхода, с който работят терапевтките с децата с усмивка и забавления превличат вниманието на детето.
Всичко се случва във вид на игра което е най-важното за едно дете. 

4Надежда Миланова – майка на Калоян Миланов (7 г.)
Усмихнати и отзивчиви млади момичета, работещи много добре с децата. Предразполагат ги и се стараят да им е приятно. Детето ми посещава центъра с огромно желание.

Освен първото поколение сертифицирани поведенчески технолози, ние успяхме с помощта на Министерство на образованието през 2014 г, да сертифицираме първото поколение Сензорни терапевти в България, като през април тази година предстои да организираме сертификационно обучение за техни кo- терапевти, а от години организираме ежегодни обучения по световни наложени терапевтични практики за работа с деца с аутизъм за специалисти от цялата страна- учители, специални педагози, логопеди, психолози, ерготерапевти, като каним акредитирани преподаватели от Щатите и Европа, които запознават българската образователна общност с базова култура и умения за справяне в ежедневната работа с деца с аутистично разстройство и предодоляване на кризисни ситуации.

Какво казва статистиката?

Защо е толкова важно в България да работят висококвалифицираните специалисти по Приложен поведенчески анализ, защо техния брой трябва да се увеличава и защо трябва да се повишава непрекъснато тяхната квалификация? Причината е само една - нашите деца. Статистиката ни показва, че броят на деца от аутистичния спектър тревожно и епидемично нараства в световен мащаб и трябва да имаме необходимата психологическа и техническа подготовка, за да помогнем на хората с Генерализирани разстройства в развитието да се адаптират към средата около тях и да бъдат приемани достойно в обществото с възможност да живеят в еднакви условия с всички хора.

Фондация Autism Society of America, отдала се успешно на изучаването и борбата с аутизма вече 50 години, доказва с проучванията си, че в световен мащаб има тревожно песимистично движение на броя деца, диагностицирани с генерализирани разстройства на развитието, както следва:

•Към 1995г. 1 на 10 000 деца;

•Към 2010г. 1 на 150 деца;

•Към 2015г. 1 на 58 деца;

Към 2016г. 1 на всеки 48 деца.

По последно преброяване от 2015 година около 6 680 980 регистрирани души имат българско гражданство. От тях 1 173 853 са на възраст до 19 години. Използвайки достоверната статистика на Autism Society of America от 2016 година изчисляваме, че почти 25 000 деца (≈24 455) до 19-годишна възраст в България са потенциална част от аутистичния спектър. Сам по себе си този факт поражда потребността от изграждането на функционални специализирани центрове и взаимодействието на неправителствения сектор с държавните институции и местните власти. Провеждането на съвместни дейности и политики, свързани с информирането на населението водят до повишаването на неговата способност да се адаптира към подобни социални явления и да ги третира по-ефективно и правилно.

Отново по данни на Autism Society of America към 2050 година половината от населението ще страда от някакво разстройство от аутистичния спектър.

 

autism

Продължавайте да ни подкрепяте!

В Центъра работят шест висококвалифицирани специалисти в областта на Приложния поведенчески анализ.

Дарения могат да се правят на името на: Сдружение „Аутизъм днес”, вписано в Регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел под № 20150320001, адрес: гр. София, район „Младост”, кв. „Горубляне”, ул.”Витоша ”№ 2, представлявано от Владислава Цветанова Цолова- Председател и Мина Янкова Енева-Ламбовски- Почетен председател

Банкова с/ка: IBAN BG38RZBB91551005533107, BIC:RZBBBGSF, Райфайзенбанк

PayPal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SMS - текст на латиница DMSAUTISM на единен дарителски номер 17 777 и цена 1 лв. с ДДС (за абонати наTELENOR,VIVACOMиMtel) и 1,20 лв. с ДДС за потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператора!

Благодарим ви!