Какво е Registered Behavior Technician (RBT)

Придобиване на акредитацията Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board) след интензивно теоретично и практично обучение.
• Регистрираните поведенчески технолози (RBT®) директно работят с Вашето дете в Центъра и прилагат обучителните програми, разработени от клиничния директор. Тези специалисти биват супервизирани пряко от cертифициран поведенчески аналитик и нямат право упражняват АВА технологиите без супервизия.