IMG-bed8fc7a29aee7dbe39a8a598556d22f-V
Ние, от сдружение "Аутизъм Днес" сме щастливи да споделим, че една от базита ни, на която се извършва възможно най- висококачествена терапия за деца с аутизъм в България, където и семействата получават висококвалифицирана подкрепа и отношение и е един от АВА Центровете на сдружение "Аутизъм Днес"- АВА Център " Аутизъм Днес"- гр. Плевен е разширена по
ПРОЕКТ: ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ" (С ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР) по КОМПОНЕНТ №1 от  ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" (ФСЗ) по Договор за съвместна дейност РД 04-109/27.04.2023 г. с предмет: Извършване на строително- монтажни работи по проект по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконстру кция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги"
Бюджетът на проектното финансиране е 63 143,24 лв., с включен ДДС, от които 13 260,08 лв.- съфинансиране от Бенефициента сдружение "Аутизъм Днес"
Висок професионализъм, любов, взаимност, доверие,  визия и кауза от последните дни в АВА Центровете "Аутизъм днес " 💐 💙❤ 💙 ❤
 💙Качеството на поведенческата терапия на децата е НАШАТА МИСИЯ! 🍀
 💙 В АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес "развитието на всяко дете се случва пред очите на родителите и близките,  подкрепено от професионализма на терапевтите и отношението им към децата!
❤ 💙"Аутизъм Днес " е лидер по отношение на най- високо качество на терапия на деца с проблеми в развитието,  обучителни трудности и аутистични проблеми!
FB_IMG_1695029385138
FB_IMG_1695029382996
FB_IMG_1695029398710
FB_IMG_1695029387371
FB_IMG_1695029380765
FB_IMG_1695029427894
FB_IMG_1695029373977
FB_IMG_1695029421685
FB_IMG_1695029412478
FB_IMG_1695029396470
FB_IMG_1695029393918
FB_IMG_1695029391882
FB_IMG_1695029389697
FB_IMG_1695029403061
FB_IMG_1695029378697
FB_IMG_1695029419559
FB_IMG_1695029410176
FB_IMG_1695029405351
FB_IMG_1695029400853
FB_IMG_1695029376340

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top