Държавната агенция за закрила на детето подкрепи форум на тема: „Образованието в България – 5 години след приемане на Закона за училищно и предучилищно образование“.

Събитието се състоя в периода от 4 до 5 ноември 2021 г., а организатор е Сдружение „Аутизъм днес“ с партньорството на ДАЗД, Български Форум на бизнес лидерите в България, и Global Mention (Глобал Меншън). Темите в програмата са: дуалното образование в България, иновациите в образованието, поведенчески анализ за децата със специални образователни потребности и работа със семействата им, взаимодействието и координацията на педагогическите екипи и др.

„Образованието, развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет. Живеем във век на непрекъснато развитие на научно-техническия прогрес и за да бъде качествено и ефективно образованието, е необходимо непрекъснато да се осъвременява в синхрон с изискванията на времето и потребностите на децата за бъдещето.“, подчерта председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, откривайки форума.

От страна на ДАЗД има изготвени ясни предложения за надграждане на Наредбата за приобщаващо образование. Те са за осигуряване на конкретни лица, които да координират дейностите, свързани с подкрепата на децата, както и регламентираната допълнителна психологическа подкрепа, и от външни специалисти за кризисна интервенция към ДАЗД, при събитие или ситуация с дете, при което са изчерпани вътрешните ресурси на детската градина и училището.

Д-р Лилова посочи, че за първи път в български закон се дефинира и дава възможност за развитие на иновативните училища, въвеждат се нови методи на преподаване и се увеличават възможности за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, и да развиват креативното си мислене, чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване и др.

Председателят на ДАЗД се спря и на предизвикателствата, описани в първата в България „Бяла книга за детето“, свързани с образованието. Те са насочени в разработването на политики, които да гарантират, че всички деца ще завършат задължителния курс на образование до 16-годишна възраст; образованието да постигне своята практическа ориентираност и да бъде привлекателно за новите поколения; важно е да се осигури качествено образование за всяко дете без значение от образователните, спортни и културни инфраструктурни различия между населените места в различните райони в страната и други.

В изказването на председателя на ДАЗД акцент бе и дейността на Съвета на децата – националния консултативен орган на детския глас у нас.

„Като председател на ДАЗД за мен е изключително важно да чуя детския глас. Децата споделят, че искат да се подобри още повече комуникацията между ученици и учители, в дух на разбирателство и подкрепа, както и да имат възможност да споделят и участват реално при вземането на решения, свързани с образованието на ниво училище“, посочи д-р Лилова.

Във форума участваха над 100 директори на училища и детски градини от цялата страна. Те представиха своя личен опит в системата на образованието в България и дадоха предложения за градивни промени в контекста на случващото се в световен мащаб и пандемичната обстановка. Във втората част на форума акцент бе дуалното образование и кариерното развитие на учениците у нас.

Линк към статията на БГНЕС: https://bgnes.bg/news/dazd-podkrepi-forum-za-obrazovanieto-v-b-lgaria/?fbclid=IwAR3AJ726GpWvivh_ZV6mretJVV3WC3Ni4oycUToOM-nOzisCsSFOwoYBroM

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top