От 1 -ви Август 2016 г. влиза в сила новият Закон за училищно и предучилищно образование, според който:

Децата и учениците със специални потребности
1. Се обучават в масови учебни заведения- до момента Наредба 1 за Обучението на учениците със специални потребности казваше същото, но не създаваше реални условия това да се случи, Наредба 1 допълваше- до тогава, докато не се изчерпат всички възможности за интеграцията им;
2. Имат право да се обучават в комбинирана форма на обучение ( поправка, която направихме още през 2013 г.) и според която в часовете, които не изискват специална концентрация се обучават в масовата паралелка- с цел: интеграция, а в часовете като математика, български, които изискват съсредоточаване- в индивидуална форма на обучение с цел: постигане на максималния капацитет на възможностите им;
3. Създават се екипи за подкрепа на развитието, включващи специалисти – психолог, логопед, специален педагог, учител, родител с цел: постигане на максимално висока степен на интеграция, съгласно оценката на конкретното дете и овладяване на знания и умения, съгласно новите Държавни образователни изисквания;
4. Помощник на учителя в паралелки с минимум 3 деца със специални потребности на интегрирано обучение или едно дете с разстройство от аутистичния спектър – малък, скромен принос и на Владислава Цолова, съвместно с голям екип от професионалисти и плод на упорит дългогодишен труд;

Успех на всички!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top