АВА отчита напредъка на всяко дете, на последните супервизии се приоритизира ползването на визуален график, а майка на ново дете не можеше да повярва колко е спокойно може да бъде детето й и как може да работи с терапевтите си, когато се поставят правила, граници и се зададе структура и рамка.

Скоро предстои откриване на център в Бургас и втори център в София!

По време на терапевтична работа, когато се изпълняват индивидуалните програми на всяко дете, а АВА Поведенческия анализ, като единствената в световен мащаб терапевтична програма с научна стойност, отразява напредъка и резултатите от работата с всяко дете!

Развитието на всяко дете се случва пред очите на родителите и близките, подкрепено от професионализма на терапевтите и отношението им към децата!

„Аутизъм Днес“ е лидер по отношение на най- високо качество на терапия на деца с проблеми в развитието, обучителни трудности и аутистични проблеми!

АВА Център „Аутизъм Днес „- София Кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

Тел. 0896699274 ; 0887 355 067

АВА Център „Аутизъм Днес „- Плевен Кв. „Сторгозия“, срещу бл. 27

Тел. 0896699274; 0889977973

Scroll to Top