Екип гр. Бургас

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Магистър по Мениджмънт на образованието

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация

VTzolova 0

Психолог

Велислава Петкова

Казвам се Велислава Петкова, работя като психолог в сдружение "Аутизъм днес". Притежавам придобита магистърска степен "Връзки с обществеността" от Икономически университет - Варна, както и квалификация "Психология" във Великотърновки университет "Св.св. Кирил и Методий". Участвала съм в стажантски студентски програми за междукултурен обмен в Индия и Шри Ланка. Завършила съм сертифицирано обучение в енергийната система "Рейки" - трето ниво.

Вярвам, че при съвместната ни работа с децата, една от най-важните предпоставки за напредък е изграждането на  доверие и приемственост, както и емоционалната подкрепа и взаимно разбиране от страна на родителите. Чувствам се удовлетворена когато виждам как всички малки стъпки към вътрвшния свят на децата, водят до положителни резултати в тяхното емоционално и поведенческо развитие.

Veli

Психолог / Поведенчески терапевт

Гергана Бъчварова

Казвам се Гергана Бъчварова и имам честта да работя като социален педагог и поведенчески терапевт в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършила съм висшето си образование в Университет Проф.д-р Асен Златаров гр. Бургас ,специалност Социална педагогика.

За мен работата с деца от аутистичният спектър и с техните родители е лична кауза и предизвикателство.

В работата си се стремя да допринеса за по-успешното развитие и за преодоляване  на бариерите в социализацията и адаптацията на децата от аутстичният спектър.

Моята мотивация и удовлетворение от добре свършена работа е когато с малки стъпки се постигат желаните резултати в дългосрочен план.

IMG-06d3de71e6a33b65976346051d0d6141-V

Психолог

Лилиан Маринова

Казвам се Лилиан Маринова и работя като психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.

Завърших  бакалавърска степен по психология в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", както и следдипломна квалификация по детско-юношеска психология към Медицински университет град Пловдив.

Мотивацията ми да уча психология беше свързана с желанието ми да бъда полезна на тези, които имат нужда от помощ. Децата винаги са предизвиквали в мен радост и удоволствие. А какво по-хубаво от това да работиш нещо, което те прави щастлив.

За мен децата са слънца, които заслужават шанс за бъдеще, а това да съм част от екипа на Сдружение „Аутизъм днес“ ме прави удовлетворена и изпълнена с вдъхновение.

283462510_793950541589940_5466489943996797400_n

Логопед

Славена Бакалова

Казвам се Славена Бакалова, за децата съм просто Ави. Логопед съм по призвание и професия. Работила съм в “Аутизъм днес” - гр. София, а днес имам честта да съм част от екипа в гр. Бургас.

Завърших с голямо желание, амбиция и пълно отличие логопедия в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. През годините практика в различни институции мога да кажа, че именно пътят ми в сдружението бе фундаментален за моето развитие като личност, терапевт. Съчетанието на ABA и логопедични методи и средства се оказа изключително продуктивно при работата с деца с аутизъм и не само. Този комбиниран подход хвърли светлина върху редица тъмни области в терапията.

Днес съм горд собственик на “Светът на Ави” ЕООД и логопед в непрестанно развиващия се екип на “Аутизъм днес”.

Когато си срещнал едно дете с аутизъм, си срещнал едно дете с аутизъм - кратко описание на работата ми… разнообразна, любопитна, изследователска, безконечна, приключенска, артистична, търсеща, намираща, взимаща, но и много даваща, вдъхновяваща. Не работа, а живот, доказващ ми ежедневно защо съм тук.

Slavena Bakalova
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top