Екип гр. Бургас

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e председател на Сдружение „Аутизъм днес“. Финансист и юрист с повече от 15 години опит в областта на банковото дело. Магистър по човешки ресурси, Магистър по Психология и Магистър по Управление на образованието. Докторант е в Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване.
Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит, включително в реализирането на кампании и обучения, управлението на проекти и създаването и развитието на детски заведения. Била е член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание (2013 г.). Членува в Българския форум на бизнес лидерите, НАСО и европейската Autism Europe и др. От 18 март 2023 г. е избрана за Председател на НПО Нацианалната Пациентска оржанизация, обединение от над 65 опганизации в България.

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Магистър по Мениджмънт на образованието

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация

Vladislava_Colova

Психолог

Велислава Петкова

Казвам се Велислава Петкова, работя като психолог в сдружение "Аутизъм днес". Притежавам придобита магистърска степен "Връзки с обществеността" от Икономически университет - Варна, както и квалификация "Психология" във Великотърновки университет "Св.св. Кирил и Методий". Участвала съм в стажантски студентски програми за междукултурен обмен в Индия и Шри Ланка. Завършила съм сертифицирано обучение в енергийната система "Рейки" - трето ниво.

Вярвам, че при съвместната ни работа с децата, една от най-важните предпоставки за напредък е изграждането на  доверие и приемственост, както и емоционалната подкрепа и взаимно разбиране от страна на родителите. Чувствам се удовлетворена когато виждам как всички малки стъпки към вътрвшния свят на децата, водят до положителни резултати в тяхното емоционално и поведенческо развитие.

Veli

Психолог / Поведенчески терапевт

Гергана Бъчварова

Казвам се Гергана Бъчварова и имам честта да работя като поведенчески терапевт и логопед  в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършила съм висшето си образование бакалавърска степен със специалност Социална педагогика и магистратурата  специалност Социална педагогика и Логопедия.

За мен работата с деца от аутистичният спектър и с техните родители е лична кауза и предизвикателство.

В работата си се стремя да допринеса за по-успешното развитие и за преодоляване  на бариерите в социализацията и адаптацията на децата от аутстичният спектър.

Моята мотивация и удовлетворение от добре свършена работа е когато с малки стъпки се постигат желаните резултати в дългосрочен план.

IMG-06d3de71e6a33b65976346051d0d6141-V

Психолог

Лилиан Маринова

Казвам се Лилиан Маринова и работя като психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.

Завърших  бакалавърска степен по психология в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", както и следдипломна квалификация по детско-юношеска психология към Медицински университет град Пловдив.

Мотивацията ми да уча психология беше свързана с желанието ми да бъда полезна на тези, които имат нужда от помощ. Децата винаги са предизвиквали в мен радост и удоволствие. А какво по-хубаво от това да работиш нещо, което те прави щастлив.

За мен децата са слънца, които заслужават шанс за бъдеще, а това да съм част от екипа на Сдружение „Аутизъм днес“ ме прави удовлетворена и изпълнена с вдъхновение.

283462510_793950541589940_5466489943996797400_n

Психолог

Теодора Танева

В момента завършвам специалност "Психология" към ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий". Имам интерес към ранното детско развитие и патологията. Имам дългогодишен професионален опит в организации, които оказват помощ и подкрепа на деца и жени пострадали от домашно насилие.

Мотивацията ми да работя с деца от аутистичният спектър е продиктувана от това, че чрез работата ми мога да допринеса както за самото дете и неговото семейство, така и за цялото ни общество. Активист съм в сферата на човешките права и правата на жените. Майка съм на три деца, а в свободното си време практикувам активно табата и канго джъмпс.

image001 (1)

Психолог

Магдалена Стоянова

Казвам се Магдалена Стоянова, работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завърших специалност Психология в Бургаски свободен университет.

Интересът у мен към всеобхватната материя наречена психология се породи преди години, а желанието ми за работа с деца дойде естествено. Бих казала, че то само ме откри, като порив и убеденост, че е нужно и трябва. Положителното влияние и напредък са две посоки, които следваме в Сдружение "Аутизъм днес" , произлизащи от подкрепата, съдействието, професионализма.

 Едни от най-удовлетворяващите моменти са тези, в които наблюдаваш развитието на този процеса и си част от него.

image001 (2)
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top