Екип гр. София - кв. Горубляне

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Магистър по Мениджмънт на образованието

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация

VTzolova 0

Социален работник/ Офис асистент

Албена Георгиева

Казвам се Албена Георгиева и работя като Социален работник и офис асистент в Сдружение „Аутизъм Днес“.

Завършила съм „Бизнес администрация“ в Университета за национално и световно стопанство.

Работата с децата от аутистичния спектър и техните родителите е удоволствие и предизвикателство за мен.

Щастлива съм че съм част от екипа на Сдружение „Аутизъм Днес“.

Albena

Психолог/ Поведенчески терапевт

Андреан Петров

Аз съм Андреан Петров и работя като психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.

Завършил съм бакалавърска степен по психология в Шотландския университет “Abertay University”.

След завършването си добих опит като преподавател в Малтийско училище за деца със специални нужди – “Inspire”, където първо открих чувството на пълноценност от тази работа.

За мен същността на изучаването на психология е осъзнаването и разбирането на уникалните черти на хората с цел подобряването на индивидуалното и груповото развитие на всички на света.

В работата си забелязах как усетът към детайли и внимателният ми индивидуален подход към всяко дете водят до голям напредък. Усетих значимостта на всяка нова научена дума виждайки щастието на лицата на родителите.

Единствено в работата си като психолог/терапевт чувствам, че имам истинско позитивно въздействие върху възможността на някого да има по-щастлив и по-пълноценен живот.

В сдружението открих страхотна група колеги, които всеотдайно влагат сърцата си в работата с всяко дете, дори когато е нелесна. Сега с удоволствие се развивам в тази среда, където всеки със своя уникален подход допринася за най-доброто развитие децата.

Андреан

Психолог/ Поведенчески терапевт

Кристин Каменова

Казвам се Кристин Каменова и съм психолог и поведенчески терапевт в сдружение „Аутизъм Днес“.

Завършила съм психология в „Унивеситета на Бат” в Англия. Темата на дисертацията ми беше свързана с проблеми, възникващи в семейства на деца с аутизъм.

Работата с деца от аутистичния спектър и други психоемоционални затруднения приемам за свое призвание. Това ме кара да се чувствам удовлетворена, че активно подпомагам както по-добрата адаптация на детето, така и качеството на живот на цялото семейство.

Всяка малка стъпка на детето по пътя на неговото израстване и развитие ме изпълва с щастие и гордост, че съм имала възможността да допринеса за неговото по-пълноценно бъдеще и благополучие. Това ме мотивира да продължавам да се усъвършенствам като психолог и терапевт.

Kristin Kamenova

Ерготерепевт

Елеонора Николова

Аз съм Елеонора Николова.

Завършила съм Медицинска рехабилитация и ерготерапия във Факултет по обществено здраве и здравни грижи към университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас.

Имам опит в работа с деца и младежи с множество нарушения.

Практикувала съм в ДМСГД гр. Бургас и Дневен център за младежи с увреждания гр. Бургас.

Фокусирана съм върху провеждане на индивидуални терапевтични сесии за деца, както и за развиване на уменията им чрез изпълнение на дейности в областта на самообслужването, продуктивността и подготовка за училищни дейности.

По време на работата ми като Ерготерапевт към Сдружение "Аутизъм днес" продължавам да се уча, обогатявам и развивам чрез супервизиите, които получаваме от супервайзора по ерготерапия - Елица Великова. Това ме прави по-сигурна и уверена в работата ми с децата.

Eleonora

Ерготерепевт

Данимира Иванова

Аз съм Данимира Иванова и работя като ерготерапевт в Сдружение „Аутизъм Днес“.

Обучението ми дава възможност да изучавам, развивам и практикувам умения в различни болнични заведения.

Благодарение на сдружение “Аутизъм днес” пред мен се отвори врата за индивидуална работа с деца от аутистичния спектър и трудностите представени пред техните родители.

Моята цел е да подам ръка и чрез Ерготерапията да помогна на всички деца да водят по-качествен и независим начин на живот.

Ще продължавам да се уча и да развивам потенциала си чрез обучения и практики със супервайзора ни по Ерготерапия - Елица Великова.

По този начин ще бъда полезна на всички деца с нарушение в развитието за включването им пълноценно в дейностите от ежедневния живот.

Данимира

Ерготерапевт

Габриела Траянова

Аз съм Габриела Траянова и работя като ерготерапевт в Сдружение
„Аутизъм Днес”.

В момента съм трети курс, специалност „Кинезитерапия“ в Медицински
университет София.

Като студент основната ми цел беше да си намеря работа, която ще ми носи удоволствие, а работата с децата е точно такава.

Щастлива съм, че съм част от екипа на Сдружение „Аутизъм Днес“.

Габриела Траянова

Психолог/ Поведенчески терапевт

Иван Чолаков

Казвам се Иван Чолаков и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършил съм бакалаварска степен по психология във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" и сега следвам магистърската програма "Клинична психология".  

В процеса на изучаването на различните школи и направления, аз разбрах за себе си, че се вълнувам от детският вътрешен свят.

Работата ми с децата ме зарежда с енергия и в същото време ме мотивира да търся повече начини, с които да мотивирам тях.

Възхищавам се на всяка тяхна малка стъпка, направена от тях, защото те доста често се оказват големи крачки.

За мен е от изключителна важност да възприемам детето винаги такова, каквото е и да правя най-доброто, на което съм способен.

Благодарение на супервизията и на чудесния екип, с който имам честта да работя, всеки ден пред нас се откриват нови хоризонти за развитие и промяна към по-добро.

Ivan (2)

Психолог / Поведенчески терапевт

Лина Златева

Казвам се Лина Златева и съм психолог и АВА терапевт в Сдружение "Аутизъм Днес".

Завършила съм бакалавър Психология в НБУ, както и имам завършено базисно ниво по позитивна и детска психотерапия към Института по Позитивна Психотерапия.

Намирам работата с деца от аутистичния спектър за предизвикателство и удоволствие,

а чрез ежемесечната супервизия на Dr. D.Fraser придобивам знания и умения, с които да бъда по-полезна за децата в центъра.

Lina

Културтерапевт

Християн Пангелов

Казвам се Християн Пангелов и съм Културтерапевт.

Завършил съм бакалавърска степен в катедрата по "Изобразително изкуство", специалност "Учител по изобразително изкуство" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Аз съм сред първите служители на центъра от неговото основаване и за мен е радост да правя творчески занимания и упражнения, които подпомагат работата на колегите с децата в техните терапевтични сесии.

Работата ми в Сдружние "Аутизъм Днес" е спокойна, приятна и разнообразна.

Прекрасно се разбирам с колегите и атмосферата е приятелска.

християн

Логопед и ABA терапевт

Атанасия Прента

Казвам се Атанасия Прента и работя като логопед и ABA терапевт в Сдружение ‘’Аутизъм днес’’.

Завършила съм бакалавър Логопедия в Софийски Университет ‘’Св. Климент Охридски’’, а в момента следвам магистърската програма ‘’Комуникативни нарушения на развитието’’.

От малка мечтаех да помагам на деца с формално или неформално развитие, както и на техните семейства. За мен работата с деца от аутистичния спектър е предизвикателство и удоволствие.

Благодарна съм, че съм част от екипа на сдружение „Аутизъм днес“.

282262119_423432675953144_4697581255385322414_n

Психолог

Надежда Винчева

Казвам се Надежда Винчева и работя като психолог в сдружение ''Аутизъм днес''.

Завършила съм магистъратура по психология във Великотърновския университет "Св. Св Кирил и Методий".

През дългогодишният ми опит с деца като преподавател по класически балет разбрах, че това което ме вълнува е детската психика.

След завършването си придобих опит като психолог  в българско училище в Ерфурт, Германия.

Откриването и работата с индивидуалните дарби и таланти на всяко дете е нещото, което приех за своя мисия.

Работата с деца от аутистичния спектър и други психоемоционални затруднения е предизвикателна и интересна. Всяка малка стъпка към по-добър живот на децата и техните семейтва ме кара да се чувствам удовлетворена и пълноценна.

В сдружението припознах съмишленици, запознах се с  невероятни професионалисти и хора приели работата си за призвание.

НадеждаВ

Психолог / АВА терапевт

Надежда Стоянова

Казвам се Надежда Стоянова и работя като психолог и АВА терапевт в Сдружение "Аутизъм днес ".

Завършила съм бакалавърска степен по психология във ВТУ " Св. св. Кирил и Методий ".

По време на обучението си участвах в студентски стажове, чрез които имах възможността да се докосна до света на деца от аутистичния спектър. В процеса на работата, разбрах за себе си, че това е моята мисия.

Щастлива съм, че благодарение на Сдружение " Аутизъм днес " имам възможността да обогатявам знанията си и да развивам уменията си. Това ме прави по- мотивирана и уверена да бъда част от промяната.

9114

Офис асистент

Петя Мурлева

Казвам се Петя Мурлева и работя като Офис асистент в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършила съм "Екология и опазване на околната среда" в Биологически факултет на Софийски университет.

Работата със семействата на деца от аутистичния спектър за мен е предизвикателство и удоволствие.

283619410_1064359471129700_1117125393793799234_n
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top