Екип гр. София - кв. Горубляне

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

VTzolova 0
Albena

Социален работник/ Офис асистент

Албена Георгиева

Казвам се Албена Георгиева и работя като Социален работник и офис асистент в Сдружение „Аутизъм Днес“.

Завършила съм „Бизнес администрация“ в Университета за национално и световно стопанство.

Работата с децата от аутистичния спектър и техните родителите е удоволствие и предизвикателство за мен.

Щастлива съм че съм част от екипа на Сдружение „Аутизъм Днес“.

Психолог / Поведенчески терапевт

Боряна Пухалева

Казвам се Боряна Пухалева и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършила съм бакалавърска степен по психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски",

а към настоящия момент продължавам обучението си там в магистратурата "Клинична психология".

Въпреки тази моя насоченост, пътят ми през последните години продължава да се преплита с този на децата.

С всеки изминал ден осъзнавам смисъла и радостта, които всяка тяхна крачка напред носи със себе си.

Работата ми с тези деца ме кара да повярвам, че светлинка се крие дори в най-тъмните кътчета, стига само някой да може да я види.

А с помощта на супервизията и страхотния екип всеки ден разкрива нови цветове за нас.

Boryana
Андреан

Психолог/ Поведенчески терапевт

Андреан Петров

Аз съм Андреан Петров и работя като психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.

Завършил съм бакалавърска степен по психология в Шотландския университет “Abertay University”.

След завършването си добих опит като преподавател в Малтийско училище за деца със специални нужди – “Inspire”, където първо открих чувството на пълноценност от тази работа.

За мен същността на изучаването на психология е осъзнаването и разбирането на уникалните черти на хората с цел подобряването на индивидуалното и груповото развитие на всички на света.

В работата си забелязах как усетът към детайли и внимателният ми индивидуален подход към всяко дете водят до голям напредък. Усетих значимостта на всяка нова научена дума виждайки щастието на лицата на родителите.

Единствено в работата си като психолог/терапевт чувствам, че имам истинско позитивно въздействие върху възможността на някого да има по-щастлив и по-пълноценен живот.

В сдружението открих страхотна група колеги, които всеотдайно влагат сърцата си в работата с всяко дете, дори когато е нелесна. Сега с удоволствие се развивам в тази среда, където всеки със своя уникален подход допринася за най-доброто развитие децата.

Ерготерепевт

Елеонора Николова

Аз съм Елеонора Николова.

Завършила съм Медицинска рехабилитация и ерготерапия във Факултет по обществено здраве и здравни грижи към университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас.

Имам опит в работа с деца и младежи с множество нарушения.

Практикувала съм в ДМСГД гр. Бургас и Дневен център за младежи с увреждания гр. Бургас.

Фокусирана съм върху провеждане на индивидуални терапевтични сесии за деца, както и за развиване на уменията им чрез изпълнение на дейности в областта на самообслужването, продуктивността и подготовка за училищни дейности.

По време на работата ми като Ерготерапевт към Сдружение "Аутизъм днес" продължавам да се уча, обогатявам и развивам чрез супервизиите, които получаваме от супервайзора по ерготерапия - Елица Великова. Това ме прави по-сигурна и уверена в работата ми с децата.

Eleonora
Данимира

Ерготерепевт

Данимира Иванова

Аз съм Данимира Иванова и работя като ерготерапевт в Сдружение „Аутизъм Днес“.

Обучението ми дава възможност да изучавам, развивам и практикувам умения в различни болнични заведения.

Благодарение на сдружение “Аутизъм днес” пред мен се отвори врата за индивидуална работа с деца от аутистичния спектър и трудностите представени пред техните родители.

Моята цел е да подам ръка и чрез Ерготерапията да помогна на всички деца да водят по-качествен и независим начин на живот.

Ще продължавам да се уча и да развивам потенциала си чрез обучения и практики със супервайзора ни по Ерготерапия - Елица Великова.

По този начин ще бъда полезна на всички деца с нарушение в развитието за включването им пълноценно в дейностите от ежедневния живот.

Психолог/ Поведенчески терапевт

Иван Чолаков

Казвам се Иван Чолаков и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършил съм бакалаварска степен по психология във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" и сега следвам магистърската програма "Клинична психология".  

В процеса на изучаването на различните школи и направления, аз разбрах за себе си, че се вълнувам от детският вътрешен свят.

Работата ми с децата ме зарежда с енергия и в същото време ме мотивира да търся повече начини, с които да мотивирам тях.

Възхищавам се на всяка тяхна малка стъпка, направена от тях, защото те доста често се оказват големи крачки.

За мен е от изключителна важност да възприемам детето винаги такова, каквото е и да правя най-доброто, на което съм способен.

Благодарение на супервизията и на чудесния екип, с който имам честта да работя, всеки ден пред нас се откриват нови хоризонти за развитие и промяна към по-добро.

Ivan (2)
Lina

Психолог / Поведенчески терапевт

Лина Златева

Казвам се Лина Златева и съм психолог и АВА терапевт в Сдружение "Аутизъм Днес".

Завършила съм бакалавър Психология в НБУ, както и имам завършено базисно ниво по позитивна и детска психотерапия към Института по Позитивна Психотерапия.

Намирам работата с деца от аутистичния спектър за предизвикателство и удоволствие,

а чрез ежемесечната супервизия на Dr. D.Fraser придобивам знания и умения, с които да бъда по-полезна за децата в центъра.

Културтерапевт

Християн Пангелов

Казвам се Християн Пангелов и съм Културтерапевт.

Завършил съм бакалавърска степен в катедрата по "Изобразително изкуство", специалност "Учител по изобразително изкуство" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Аз съм сред първите служители на центъра от неговото основаване и за мен е радост да правя творчески занимания и упражнения, които подпомагат работата на колегите с децата в техните терапевтични сесии.

Работата ми в Сдружние "Аутизъм Днес" е спокойна, приятна и разнообразна.

Прекрасно се разбирам с колегите и атмосферата е приятелска.

християн
Marianka

Логопед / Поведенчески терапевт

Марияна Червенкова

Името ми е Марияна Червенкова и работя като логопед в Сдружетие „Аутизъм Днес“.

В момента съм студент по специалност „Логопедия“ с профил “Комуникативни нарушения на развитието” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Научните ми интереси са насочени към областите „Ранно детско развитие“, „Генерализирани разстройства на развитието“ и „Синдром на хиперактивност и дефицт на вниманието“.

Считам, че работата с деца е моето призвание, но и че това носи със себе си огромна отговорност.

Смятам, че родителите са най-добрите партньори в процеса на преудоляване на нарушенията или подобряване на дадено състояние и че играта е най-прекият път към сърцето на децата.

На мнение съм, че няма дете, което да не иска да общува, но има деца, които не са открили своя начин на изразяване.

Благодарение на висококвалифицирания екип на територията на центъра и супервизиите, отстрана на чуждестранни специалисти имам възможността да разширя познанията си и да окажа подкрепа по нелекия път, който трябва да бъде извървян.

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top