Лицензи и сертификати

Сдружение „Аутизъм Днес" притежава следните лицензи за извършване на социални услуги:

1.     „Дневна Грижа" / „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания." № Л-3129-96/08.04.2021 г. за целева група: „Деца и пълнолетни лица с увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близки";

2.     „Терапия и рехабилитация" № Л-3129-95/08.04.2021 г. Целева група: „Деца с увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близки";

3.     „Застъпничество и посредничество" № Л-3129-1330/02.12.2022 г.  Целева група: „Деца и пълнолетни лица с увреждания от аутистичния спектър, техните семхства и близки"

4.     „Обучение за придобиване на умения" № Л-3129-1331/02.12.2022 г.   Целева група: „Деца и пълнолетни лица с увреждания от аутистичния спекър, техните семйства и близки"

5.     „Информиране и консултиране" № Л-3129-1332/02.12.2022 г.  Целева група: „Деца и пълнолетни лица с увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близки"

6.     „Общностна работа" № Л-3129-1333/02.12.2022 г. Целева група: „Деца и пълнолетни с увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близки"

7.     „Подкрепа за придобиване на трудови умения" № Л-3129-1334/02.12.2022 г. Целева група: „Деца с трайни увреждания от аутистичния спектър, навършили 16-годишна възраст и пълнолетни лица с трайни увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близки"

8.1. Лиценз Дневна грижа_page-0001
8.2. Лиценз Терапия и рехабилитация_page-0001
8.3. Лиценз за застъпничество и посредничество_page-0001
8.4. Лиценз за информиране и консултиране_page-0001
8.5. Лиценз за обучение за придобиване на умения_page-0001
8.6. Лиценз за подкрепа за придобиване на трудови умения_page-0001
8.7. Лиценз за общностна работа_page-0001
Удостоверение за вписване в регистъра на социалните предприятия - Клас А-2_page-0001
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top