Полезно

Полезно

Аутизъм и маркери

Понятието "аутистичен" е въведено от Ойген Блойлер в смисъла на социално отдръпване, което авторът наблюдавал при група болни от шизофрения. Думата е от гръцки произход и означава "съществуване сам за себе си". По-късно, независимо един от друг Лео Канер и Ханс Аспергер използват същата дума за състояние наблюдавано при деца, с които авторите са работили, но и двамата не влагат смисъла на шизофрения като разстройство, изполвайки тази дума.

Child-Relax-Sunflowers-Morning-4K-Ultra-HD-Mobile-Wallpaper-950x1689
photo-1594969890520-add5473eaad2

Ханс Аспергер

През 1944г. Ханс Аспергер, независимо от Канер прави свое изследване над четири момчета, със странен модел на поведение и способности. Авторът определя поведението като "аутистична психопатия" и отделя следните характерни особености на състоянието:
 • липса на емпатия
 • слаби умения за създаване на приятелски взаимоотношения
 • богат речник, но водят предимно едностранен разговор, по-скоро монологична реч без оглед на реална комуникация
 • ограничени, специфични интереси
 • тромави движения

Авторът нарича децата "малки професори", поради способността им да говорят за любимите си предмети или интереси с най-малки подробности. Той смята, че тази тяхна изключителна насоченост към определени неща е способност, която те биха могли да превърнат в талант в зряла възраст и да се радват на добра кариера. Нивото на интелигентност е в или над нормата и се характеризира с много по-добри показатели на функциониране в обществото, макар и с подчертана интровернтост на индивидите. Сам авторът споделя, че в детските си години е имал подобни аутистични черти на самотно и странящо от другите дете, за което е било трудно да създава приятелства.[5]Авторът не доживява появата на определението Аспергер синдром, известно в наши дни. Той работи и прави своите изследвания в Германия и малка част от неговите трудове са добили известност по онова време. През 1981 Lorna Wing въвежда тази диагноза в научните среди, отнасяйки я към аутистични индивиди, които не приличат по стереотип на аутизма на Kanner и въвежда шест диагностични критерия, основани на описанието на Asperger:

  • Реч – не се установява забавяне в развитието или патологични езикови нарушения, но съдържанието при комуникация е странно, педантично и стереотипно.
  • Невербална комуникация – наблюдава се безизразно лице, монотонен глас, несъответни на ситуацията жестове и мимики.
  • Социални взаимодействия – липса на взаимност
  • Съпротивление за промяна, предпочитание към повтарящи се действия
  • Координация на движенията – странно телосложение и походка, несръчни движения, понякога стереотипни
  • Интереси – ограничен кръг от интереси, често изключителни умения в една отбласт от живота.
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
 • Поведенчески анализ

 • Логопедична подкрепа

 • Ерготерапия

Контакт
 • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

 • autismtodayaba@gmail.com

 • 0887 366 067

Scroll to Top