Супервайзори

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e председател на Сдружение „Аутизъм днес" и директор на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм Днес" в България. Финансист и юрист с повече от 15 години опит в областта на банковото дело и докторант в докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване" към катедра "Финанси и застраховане".

Магистър по управление на човешките ресурси, Магистър по Психология и Магистър по Управление на образованието.

Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит, включително в реализирането на кампании и обучения, управлението на проекти и създаването и развитието на детски заведения. Била е член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание (От 2013 г.). Членува в Българския форум на бизнес лидерите, НАСО и европейската Autism Europe и др. От 18 март 2023 г. е избрана за Председател на НПО Нацианалната Пациентска организация, обединение от над 65 организации в България и преизбрана на годишното общо събрание през м. юни 2023 г..

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" през 2015 г. и Поведенческата терапия (Applied Behavior Analysis (ABA) вече не е мираж в България и сбъдната мечта на поколения родители на деца с аутизъм в България.

Владислава Цолова е инициатор и създател на сдружение „Аутизъм Днес"- организация от родители, специалисти и публични фигури, основано през 2014 година.

 „Аутизъм Днес" вече 8 години посвещава всеки ден от живота на подкрепата, развитието и добруването на деца с аутизъм чрез професионална образователна помощ, грижа и любов. Аутизъм Днес е символ на висок професионален стандарт за работа с деца с аутизъм, надежда и упование за родителите и предоставяйки високо професионални услуги, е гаранция за независим и достоен живот на децата с аутизъм в България.

Към момента сдружението има вече четири специализирани центъра за професионална помощ (два в гр. София, един в гр. Плевен и един в гр. Бургас) за деца с аутизъм, в които повече от 200 деца месечно и над 1000 деца годишно и техните семейства получават най- висококачествена терапевтична подкрепа.

Владислава Цолова е основател и на Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършила Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог.

Владислава Цолова е докторант в докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване" към катедра "Финанси и застраховане" и притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането и упралвението на детски заведения.

Специалист е по справяне с кризи и управление на кризисни ситуации.

· Член и активен участник в работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г.

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Член на НАСО

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация от 2022 г.

- Председател на НПО Национална Пациентска Организация от Април 2023 г.

Vladislava_Colova

Супервайзор на поведенческите терапевти на АВА Центровете "Аутизъм днес"

D- r Diane Lynch Fraser Ed. D. BVBA-D

Д-р Даян Фрейзър, BCBA е Поведенчески терапевт и аналитик, член на Американския Сертифициращ борд на поведенческите аналитици BCBA-Doctoral Board Certified Behavior Analyst- Doctoral – създател на френската школа по поведенческа терапия и супервайзър на АВА Центровете "Аутизъм днес" от 2017 г. до момента. От 2010 г. към  настоящия момент е създател на Френската школа по поведенческа терапия.

Възпитаник в на Колумбийския Университет в Съединените Американски Щати:

 Ed. D. Columbia University 1989

Child Development and Special Education

НАГРАДИ:

Who's Who in American Education 1994

Curriculum Product News

District Choice Award

Top 100 Products in Education

Diane Fraser

Магистър ерготерапевт и супервайзър на АВА Центровете "Аутизъм днес"

Елица Великова

Завършена бакалавърска степен по „Ерготерапия" в Русенски университет «Ангел Кънчев» през 2011 г.

Магистърска степен по „Ерготерапия в общността", завършена през 2014 г. в Русенски университет «Ангел Кънчев»

Член на Изпълнителния комитет на Съвета на ерготерапевтите за европейските страни (Council of Occupational Therapists for the European Countries – COTEC) 2015-2019 г.

Член на Управителния съвет на Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) от 2012 г.

В периода март 2012 г. - март 2013 г.  работи като ерготерапевт в Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр. Русе

От април 2013 г. до момента – координатор и ерготерапевт в Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства към АБЕТ

Асистент в специалност Ерготерапия към факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенски университет «Ангел Кънчев» в периода 2016 – 2020 г.

Елица Великова Супервайзор Ерготерапевт

Магистър Логопед и поведенчески терапевт

Славена Бакалова

Казвам се Славена Бакалова, за децата съм просто Ави. Логопед съм по призвание и професия. Работила съм  в "Аутизъм днес" - гр. София, както и в центъра в гр. Бургас. Днес имам честта да съм част от екипа като супервайзор на АВА Центровете "Аутизъм Днес"- България.

Завърших с голямо желание, амбиция и пълно отличие специалност Логопедия в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Имам частна логопедична практика от 2019 г. През годините практика в различни институции и множеството обучения и семинари, в които съм участвала, мога да кажа, че именно пътят ми в сдружението бе фундаментален за моето развитие като личност, терапевт. Съчетанието на ABA и логопедични методи и средства се оказа изключително продуктивно при работата с деца с аутизъм и не само. Този комбиниран подход хвърли светлина върху редица тъмни области в терапията.

Днес съм горд собственик на "Светът на Ави" ООД и супервайзор в непрестанно развиващия се екип на "Аутизъм днес".

Когато си срещнал едно дете с аутизъм, си срещнал едно дете с аутизъм - кратко описание на работата ми... разнообразна, любопитна, изследователска, безконечна, приключенска, артистична, търсеща, намираща, взимаща, но и много даваща, вдъхновяваща. Не работа, а живот, доказващ ми ежедневно защо съм тук.

Славена Бакалова
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top