Полезно

Полезно

Аутизъм и маркери

Понятието "аутистичен" е въведено от Ойген Блойлер в смисъла на социално отдръпване, което авторът наблюдавал при група болни от шизофрения. Думата е от гръцки произход и означава "съществуване сам за себе си". По-късно, независимо един от друг Лео Канер и Ханс Аспергер използват същата дума за състояние наблюдавано при деца, с които авторите са работили, но и двамата не влагат смисъла на шизофрения като разстройство, изполвайки тази дума.

Child-Relax-Sunflowers-Morning-4K-Ultra-HD-Mobile-Wallpaper-950x1689
photo-1594969890520-add5473eaad2

Лео Канер

През 1943г. Американският психиатър Лео Канер публикува статия, в която описва 11 деца, които проявяват група особени симптоми. Авторът ги групира в 7 основни характеристики:

 • уединяване
 • натрапливо извършвани обикновени действия
 • изключителна памет
 • ехолалия (повторение на чута реч, която не е съгласувана по род и число, но се употребява от детето като готови фрази, с които то комуникира при нужда)
 • чувствителност към дразнители
 • ограничен диапазон от интереси
 • нормална интелигентност
Канер определя аутизма като изключително фундаментално разстройство в способността на децата да възприемат себе си, заобикалящите ги хора и обстоятелства по обичайния начин. Той отличава състоянието от това при шизофрения, където социалното отдръпване се случва след "светъл период" на нормални отношения, а при аутизма е от самото начало. Реакциите на децата към заобикалящия ги свят се изразява или в тотално неотчитане и неглижиране на зрителни или слухови стимули или като реакции на болезнени и стресиращи интеракции.
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
 • Поведенчески анализ

 • Логопедична подкрепа

 • Ерготерапия

Контакт
 • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

 • autismtodayaba@gmail.com

 • 0887 366 067

Scroll to Top