Сдружение Аутизъм Днес

1
ДАРЕНИЕ
2
ДОБРОВОЛЕЦ
3
СПОНСОР
4
ПРИЕМНИК

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ „АУТИЗЪМ ДНЕС"

Визия на Сдружение Аутизъм Днес: Лидерът в България по отношение на най- високото качество на терапия на деца с аутизъм

Мисия на Сдружение Аутизъм Днес: Да дадем шанс на всяко дете с аутизъм в България да има качествен и независим живот

Ценности на Сдружение Аутизъм Днес: Ние вярваме в потенциала на всички деца, независимо от тяхното увреждане, Ние сме един екип, Постоянно учим и се усъвършенстваме, Имаме силно развито чувство на ЕМПАТИЯ, Благодарност и с вяра вървим напред и постигаме резултати

Кои сме ние?

Сдружение „Аутизъм днес“

Сдружение „Аутизъм днес“ е учредено от специалисти в областта наприложния поведенчески анализ, общественици и родители на деца с аутизъм.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни и позовавайки се на световната статистика, поради липсата на такава за България, ние сме приели предизвикателството да изградим Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

Така сбъднахме мечтите на поколения родители!
Pokana_1200px_FINAL
Обучения и Кампании

Кампания на Аутизъм днес, Софийският ученически съвет и РУО София - град

Професионална терапия

Спокойните и щастливи родители могат да направят чудеса и тогава всичко е възможно!

Обучения за специалисти

Наблюдения по време на работата с децата, практически съвети и нови оценки на децата.

Интеграция в обществото

Социално включване и шанс за качество на живот на децата с аутизъм в България!

Законова подкрепа

Сдружение "Аутизъм Днес" спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Обществена ангажираност

Професионална работа и подкрепа на родителите на децата от АВА Център "Аутизъм Днес".

Събития и публични кампании

Професионално практическо обучение от супервайзора на центровете"Аутизъм Днес".

На 29. Септември 2015 Г. Открихме Първия Център По Приложен Поведенчески Анализ За Деца С Аутизъм В Сграда, Предоставена От Столична Община.

ezgif.com-gif-maker

Какво Е Ерготерапия?

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически ...

ezgif.com-gif-maker (2)

Cast Screening Test

Скъпи родители, предлагаме ви тест за оценка за Аспергер, разработен и сертифициран от проф. Мила Вълчанова ...

ezgif.com-gif-maker (3)

Какво Е Логопедия?

Логопедията изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения и разработва терапевтични методи ...

Искате да помогнете? Станете спонсор или дарител!

Сдружение "Аутизъм Днес" предстои да изгради трети АВА Център за деца с аутизъм в България- след гр. София и гр. Плевен.

Проект

"Мобилен Екип"

Проект: BG05M9OP001-2.082-0019-C01МОБИЛЕН ЕКИП - ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Процедура: BG05M9OP001-2.082 Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

Обща стойност на проекта: 210 754.15 лева

Финансиране от Европейски Съюз по линия на ЕСФ: 179 141.03 лева

Национално финансиране: 31 613.12 лева

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Основната цел на проектното предложение е да се създаде и развие мобилен екип към Сдружение "Аутизъм Днес", който чрез иновативен подход да допринесе за личностното развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 01.09.2022 г.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)

Проект

"Американски Сертифициращ борд"

Щастливи сме да споделим, че Сдружение "Аутизъм Днес" е одбрена от Американския Сертифициращ борд на поведенческите аналитици за обучаваща организация за специалисти в областта на Приложния повезенчески анализ!

QABA is thrilled to announce Autism Today as the first approved ABAT coursework provider in Bulgaria! ABAT courses will be offered in French and English with a combination of LIVE and online experiences.

"On September 29, 2015, we opened the first Applied Behavior Analysis Center for children with autism in a building provided by a metropolitan municipality, with the outstanding support of many individual and corporate donors and public figures."

Please visit https://autismtoday-bg.eu/ for more information.

To review a list of all approved online QABA Coursework Providers, please visit https://qababoard.com/pages/qaba-community/.

If you are interested in becoming an approved QABA Coursework Provider, please review the guidelines at https://qababoard.com/guidelines-for-abat-or-qasp-coursework-providers/. You may also contact us at info@qababoard.com

FB_IMG_1674637010837
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top