Екип гр. Плевен

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e председател на Сдружение „Аутизъм днес“. Финансист и юрист с повече от 15 години опит в областта на банковото дело. Магистър по човешки ресурси, Магистър по Психология и Магистър по Управление на образованието. Докторант е в Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване.
Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит, включително в реализирането на кампании и обучения, управлението на проекти и създаването и развитието на детски заведения. Била е член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание (2013 г.). Членува в Българския форум на бизнес лидерите, НАСО и европейската Autism Europe и др. От 18 март 2023 г. е избрана за Председател на НПО Нацианалната Пациентска оржанизация, обединение от над 65 опганизации в България.

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Магистър по Мениджмънт на образованието

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация

Vladislava_Colova

Поведенчески терепевт / Социален педагог / Магистър Логопед / Езикова и речева патология в НБУ

Десислава Василева

Завършила съм висшето си образование във - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново, специалност „Социална педагогика“, с допълнителна квалификация - Философски цикъл.

Започнах работа в Център по приложен поведенчески анализ в гр. Плевен, като поведенчески терапевт и социален педагог, преди малко повече от година.

Знаех, че това е работа за мен, чувствах я със сърцето си. Децата с аутизъм за мен са осмото чудо на света.

Тези малки слънца, огряващи този студен свят, те карат да се усмихнеш на всяко идващо утро.

Да съм част от живота на дете с аутизъм за мен е привилегия. Сега знам, че в живота си съм била значима, че с моя помощ едно дете е казало на майка си "мамо", че е седнало спокойно на стола си и се е нахранило със семейството си. За мен е чест, че работя в Сдружение „Аутизъм днес"!

Сертификати от преминати обучения:

2023 г.  - Работата на учителя с деца със СОП. Специфики при работа с деца от аутистичния спектър.

2020 г. - Autism Explained: 2020 Summit

2020 г. - Occupational Therapy for Students with Autism Through the Telehealth Lens

2019 г. – Първа международна конференция „Аутизмът не е присъда“

2019 г. – 40-Hour Online Registered Behavior Technician (RBT) Training program

Desilava certificate(1)_page-0001
Desi Vasileva-pic za sajt (2)

Психолог

Мария Анастасова

Kазвам се Мария Анастасова и съм психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.
Завършила съм магистърска степен „Психология и психопатология на развитието“ през 2015г. във ВСУ "Черноризец Храбър".
Чувствам се късметлийка, че попаднах на това място.

Работата и трудът ми се осмислят всекидневно, виждайки индивидуалния напредък на всяко едно от нашите деца.

Мария

Поведенчески терапевт

Петя Христова Симеонова

Казвам се Петя Христова Симеонова. Завършила съм ПНУП в колежа в гр Плевен ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".
За мен работата не е работа,а удоволствие!
Удоволствие е да виждам "малките" постижения, които се постигат с много работа.
Удоволствие е да виждам радостта и благодарността в очите на родителите.
Удоволствие е когато едно дете с аутизъм ти се усмихне, защото знаеш, че сърцето му е чисто, очите искренни и намеренията му към теб добри.
Ето това ме прави щастлива и затова съм част от екипа на "Аутизъм днес".

Петя Симеонова

Ерготерепевт

Виктория Петкова

Казвам се Виктория Петкова. Завърших  Медицинска рехабилитация и ерготерапия в  МУ- Плевен през 2021г.
Работата с деца ме прави щастлива. Всеки ден тези малчугани ме зареждат с положителна енергия и заедно постигаме успехи. За мен е чест и удоволствие да съм част от екипа на Сдружение Аутизъм днес!

Виктория - Плевен център

Ерготерепевт

Светлана Райкова

Казвам се Светлана Райкова!

Завършила съм Медицинска рехабилитация и ерготерапия през 2013 година ,в МУ- Плевен  и Магистърска програма към НСА - София Адаптирана физическа активност! За мен е истинско удоволствие и призвание, че имам шанса да работя в сдружение Аутизъм днес, да се срещам всеки ден със тези слънчеви деца, от които всеки получавам невероятни преживявания и заедно се

Светлана Райкова

Педагог

Галя Борисова

Казвам се Галя Борисова. Завърших педагогика на обучението по музика в ЮЗУ "Неофит Рилски", а след това завърших ПНУП в "Св. Св. Кирил и Методий". Избрах сдружение "Аутизъм днес", защото за мен това е лична кауза, която дава и учи много. Дава удовлетворение, надежда, любов,сила. Учи на смирение, търпение, да цениш малките неща-малка стъпка от нас,голяма стъпка за децата и техните близки. Неповторимо и незаменимо!

галя

Педагог / Логопед

Катрин Миленова Цветкова

Казвам се Катрин Миленова Цветкова. Изучавам Начална и предучилищна педагогика във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Работата в "Аутизъм днес" ми носи всекидневно  удоволствие, удовлетвореност и ме кара да се чувствам значима! Дава удовлетворение, надежда, любов,сила. Работата учи на смирение, търпение, да цениш малките неща. Радостта от напредъка,на всяко едно дете е незаменима.

image001
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top