Екип гр. Плевен

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

VTzolova 0
Desi Vasileva-pic za sajt (2)

Поведенчески терепевт/ Социален педагог

Десислава Василева

Завършила съм висшето си образование във - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново, специалност „Социална педагогика“, с допълнителна квалификация - Философски цикъл.

Започнах работа в Център по приложен поведенчески анализ в гр. Плевен, като поведенчески терапевт и социален педагог, преди малко повече от година.

Знаех, че това е работа за мен, чувствах я със сърцето си. Децата с аутизъм за мен са осмото чудо на света.

Тези малки слънца, огряващи този студен свят, те карат да се усмихнеш на всяко идващо утро.

Да съм част от живота на дете с аутизъм за мен е привилегия. Сега знам, че в живота си съм била значима, че с моя помощ едно дете е казало на майка си "мамо", че е седнало спокойно на стола си и се е нахранило със семейството си. За мен е чест, че работя в Сдружение „Аутизъм днес"!

Сертификати от преминати обучения:

2020 г. - Autism Explained: 2020 Summit

2020 г. - Occupational Therapy for Students with Autism Through the Telehealth Lens

2019 г. – Първа международна конференция „Аутизмът не е присъда“

2019 г. – 40-Hour Online Registered Behavior Technician (RBT) Training program

Психолог

Мария Анастасова

Kазвам се Мария Анастасова и съм психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.
Завършила съм магистърска степен „Психология и психопатология на развитието“ през 2015г. във ВСУ "Черноризец Храбър".
Чувствам се късметлийка, че попаднах на това място.

Работата и трудът ми се осмислят всекидневно, виждайки индивидуалния напредък на всяко едно от нашите деца.

Мария
Росица

Ерготерапевт

Росица Киркова

Казвам се Росица Киркова. Завършила съм медицинска рехабилитация и ерготерапия със степен магистър в медицински университит Плевен.

Работата с децата от аутистичния спектър е удоволствие и предизвикателство за мен. Щастлива съм да видя, че мога да помогам на тези деца.
Благодарна съм,че съм част от екипа на сдружение „Аутизъм днес“.

По време на работата ми аз продължавам да се уча.

Това е възможност за мен за придобиване на нови умения и професионален опит в сферата,която съм си избрала.

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top