Екип гр. Плевен

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" , така че Applied Behavior Analysis (ABA) е факт в България от 2015 г.

През 2015 г. беше открит първият АВА център в България в София, в Горубляне в сградам предоставена от Столична община и с помощта на дарители през септември 2015 г. АВА „Аутизъм Днес"- София, Горубляне беше официлано октрит.

През м. Октомври 2018 г. беше открит вторият АВА Център „Аутизъм днес" в гр. Плевен- за Северна България и Плвен.

Центърът се помещава в сграда, предоставена от община Плевен, в която през 2020 г. беше открита и

През 2021 г. предстои откриването на три нови АВА Центъра „Аутизъм Днес"- в гр. Бургас в гр. Враца и втори център гр. София.

Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършва Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог. Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането на детски заведения.

· Член е на работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Магистър по Мениджмънт на образованието

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация

VTzolova 0

Поведенчески терепевт/ Социален педагог

Десислава Василева

Завършила съм висшето си образование във - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново, специалност „Социална педагогика“, с допълнителна квалификация - Философски цикъл.

Започнах работа в Център по приложен поведенчески анализ в гр. Плевен, като поведенчески терапевт и социален педагог, преди малко повече от година.

Знаех, че това е работа за мен, чувствах я със сърцето си. Децата с аутизъм за мен са осмото чудо на света.

Тези малки слънца, огряващи този студен свят, те карат да се усмихнеш на всяко идващо утро.

Да съм част от живота на дете с аутизъм за мен е привилегия. Сега знам, че в живота си съм била значима, че с моя помощ едно дете е казало на майка си "мамо", че е седнало спокойно на стола си и се е нахранило със семейството си. За мен е чест, че работя в Сдружение „Аутизъм днес"!

Сертификати от преминати обучения:

2020 г. - Autism Explained: 2020 Summit

2020 г. - Occupational Therapy for Students with Autism Through the Telehealth Lens

2019 г. – Първа международна конференция „Аутизмът не е присъда“

2019 г. – 40-Hour Online Registered Behavior Technician (RBT) Training program

Desilava certificate(1)_page-0001
Desi Vasileva-pic za sajt (2)

Психолог

Мария Анастасова

Kазвам се Мария Анастасова и съм психолог в Сдружение „Аутизъм днес“.
Завършила съм магистърска степен „Психология и психопатология на развитието“ през 2015г. във ВСУ "Черноризец Храбър".
Чувствам се късметлийка, че попаднах на това място.

Работата и трудът ми се осмислят всекидневно, виждайки индивидуалния напредък на всяко едно от нашите деца.

Мария

Поведенчески терапевт

Деница Микова

Казвам се Деница Микова и съм поведенчески терапевт и социален работник в Център по приложен поведенчески анализ в гр.Плевен!
Тази година завършвам висшето си образование във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика!
Работата в "Аутизъм днес" ми носи удоволствие, удовлетвореност и ме кара да се чувствам значима!

Трудът ми се осмисля всекидневно, виждайки напредъка на нашите деца!
За мен това не е просто работа, а начин на живот,не е просто колектив, а семейство! Благодарна съм,че имам възможността всекидневно да се развивам, да бъда полезна  и да бъда част от тази кауза.

Деница Микова

Поведенчески терапевт

Петя Христова Симеонова

Казвам се Петя Христова Симеонова. Завършила съм ПНУП в колежа в гр Плевен ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".
За мен работата не е работа,а удоволствие!
Удоволствие е да виждам "малките" постижения, които се постигат с много работа.
Удоволствие е да виждам радостта и благодарността в очите на родителите.
Удоволствие е когато едно дете с аутизъм ти се усмихне, защото знаеш, че сърцето му е чисто, очите искренни и намеренията му към теб добри.
Ето това ме прави щастлива и затова съм част от екипа на "Аутизъм днес".

Петя Симеонова

Ерготерепевт

Радослав Велков

Аз се казвам Радослав Велков,
Моята професия е Рехабилитатор/Кинезитерапевт и Ерготерапевт, а също така и учител по физическо възпитание при деца и младежи със СОП.
Завършено образование:
-Бакалавър МРЕТ в Му Плевен
-Магистър физическо възпитание при деца и младежи със СОП в Св. Св.,,Кирил и Методий" ВТУ

Определено обичам работата си, защото  тя ме кара да се чувствам жизнен и полезен за обществото.
За мен е предизвикателство да работа с деца от аутистичния спектър в,,Аутизъм днес“, защото го искам.

Радослав Велков

Ерготерепевт

Виктория Петкова

Казвам се Виктория Петкова. Завърших  Медицинска рехабилитация и ерготерапия в  МУ- Плевен през 2021г.
Работата с деца ме прави щастлива. Всеки ден тези малчугани ме зареждат с положителна енергия и заедно постигаме успехи. За мен е чест и удоволствие да съм част от екипа на Сдружение Аутизъм днес!

Виктория - Плевен център

Ерготерепевт

Светлана Райкова

Казвам се Светлана Райкова!

Завършила съм Медицинска рехабилитация и ерготерапия през 2013 година ,в МУ- Плевен  и Магистърска програма към НСА - София Адаптирана физическа активност! За мен е истинско удоволствие и призвание, че имам шанса да работя в сдружение Аутизъм днес, да се срещам всеки ден със тези слънчеви деца, от които всеки получавам невероятни преживявания и заедно се

Светлана Райкова
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top