AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. Плевен

Галерия

AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. Плевен

На  20 Октомври 2018 г. отвори врати и Центърът ни в гр. Плевен- Центърът за висококвалифицирана професионална терапевтична грижа за деца с аутизъм беше официално открит от кмета на гр. Плевен и децата от гр. Плевен и цяла Северна България, които страдат от аутистично разстройство, а това е страдание за целите семейства, получиха шанс за по-добро качество на грижа и достоен живот!

Сградата в кв. "Сторгозия"беше предоставена от община Плевен, но беше ремонтирана изключително и само с даренията и подкрепата на много приятели на каузата и на сдружението.

Услугата в Центъра беше открита по проект по програма „Човешки ресурси" и се отчита и управлява от Министерство на труда и социалната политика, изпълнението по проекта приключи на 1 Август 2019 г., а проверката за устойчивост от месец май 2020 г. установи устойчивост по проекта и преизпълнение от 25% и продължава да функционира и се развива и до момента, като листата на чакащи и в двата ни центъра е с дълъг списък.

 Услугата, която предоставя сдружение „Аутизъм Днес" в България е: Висококачествена терапевтична грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър- Приложен поведенчески анализ, като специалистите работят под непрекъсната супервизия на представител на  Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти.

 Ежемесечно обсъждат със супервайзорите си програмата на всяко дете, напредъка му , преоценка и промяна на програмата, при постигане на поставените цели.

В центъра се предоставя комплексна услуга, като терапевтичната работа по поведенческа терапия се допълва с работата на ерготерапевтите и логопедите с детето, които също имат ежемесечна супервизия от висококвалифицирани супервайзори, с което постигаме предоставянето на възможно най- висококачетсвената терапевтична грижа за деца с аутизъм в България.

Снимки от терапевтичните сесии в Плевен

Стаите на центъра в Плевен

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top