AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. София - Студентски град

Галерия

АВА Център по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес" - Студентски град

Новият АВА Център по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес" - Студентски град, който отвори вратите си за малчуганите на 24 ноември, с всеки изминал ден се пълни с все повече деца, които получават възможно най- качествена терапия и шанс за социализация и достоен живот!
Изграждането на центъра не би било възможно без кампанията "Аз Помагам " на BNI Diamond, Фондация Children of Bulgaria, Посолството на Израел в Р България и Глобъл Меншън !
Само до Нова година очакваме повече от 40 деца да прекрачат прага на новия ни център, за да получат възможно най- висококачествена терапия, шанс за интеграция и достоен живот, и спокойствие и вяра за родителите и близките им!
Вторият АВА Център по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес" в гр. София, Студентски град е вече факт!

Предоставяната услуга от сдружение "Аутизъм Днес" няма аналог с друга и не се припокрива с никоя друга услуга, предоставяна в България, шанс е за децата и семейства на деца с аутизъм, чийто брой става все по- голям! 

 

Заради все по- увеличаващата се нужда на територията на Столична община и дългият списък чакащи деца и техните родители, за да получат терапия в АВА Центъра в кв. "Горубляне" детето им да бъде включено в терапевтичната програма, на 24 ноември 2022 година, сдружение „Аутизъм Днес" откри и втори център в гр. София, намиращ се в Студентска поликлиника, като помещенията бяха ремонтирани изцяло със силата на Предай нататък и даренията на много хора, фирми и организации.

В набирателната кампания се включи BNI Diamant с кампанията "Аз помагам".

Центърът беше открит от Председателя на Столичния Общински съвет, а още на следващия ден, на 20 деца от списъка на чакащите терапевтите на сдружението започнаха оценка за изготвянето на техните индивидуални програми.

 

Приложният поведенчески анализ е най- мощния инструмент в световен мащаб с научно доказана стойност, че модифицира поведението на деца с аутистично и проблемно поведение към социално приемливо. Науката АВА използва стимулите, като награждаващи социално приемливото поведение и отнема стимули при неприемливо поведение. 

Започвайки поведенческа терапия на съвсем ранна възраст в периода преди и малко след втората годинка на детето, още при забелязване на първи маркери, децата получават шанс за подобряване до толкова на комуникционните и социални умения, че до преди петата година вече не се нуждаят от поведенческа терапия и от допълнителна подкрепа.

Колкото по- рано с детето се започне поведенческа терапия, толкова по- добри са постиженията с него и толкова по- голям е шанса за постигане на независим и достоен живот.

Но на каквато и да е възраст, поведенческата терапия подпомага детето да постигне максималния капацитет на възможностите си и да получи шанс за подобряване на комуникацията и социалните си умения.

 Услугата, която предоставя сдружение „Аутизъм Днес" в България е: Висококачествена терапевтична грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър- Приложен поведенчески анализ, като специалистите работят под непрекъсната супервизия на представител на  Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти.

 Ежемесечно обсъждат със супервайзорите си програмата на всяко дете, напредъка му , преоценка и промяна на програмата, при постигане на поставените цели.

В центъра се предоставя комплексна услуга, като терапевтичната работа по поведенческа терапия се допълва с работата на ерготерапевтите и логопедите с детето, които също имат ежемесечна супервизия от висококвалифицирани супервайзори, с което постигаме предоставянето на възможно най- висококачетсвената терапевтична грижа за деца с аутизъм в България.

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top