AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. Бургас

Галерия

AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. Бургас

АВА Центърът по поведенческа и комплексна терапия е най- новият  център на сдружение "Аутизъм Днес" и беше открит от кмета на гр. Бургас на 31 август 2022 г.
Намира се в кв. "Славейков" на гр. Бургас  за ремонта на сградата беше осъществен с изключителната подкрепа на Children of Bulgaria Foundation и Фондация BitHope.
Към деня на откриването листата от чакащи деца наброяваше 65.
Услугата, която предоставя сдружение „Аутизъм Днес" в България е: Висококачествена терапевтична грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър- Приложен поведенчески анализ, като специалистите работят под непрекъсната супервизия на представител на  Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти.

 Ежемесечно обсъждат със супервайзорите си програмата на всяко дете, напредъка му , преоценка и промяна на програмата, при постигане на поставените цели.

В центъра се предоставя комплексна услуга, като терапевтичната работа по поведенческа терапия се допълва с работата на ерготерапевтите и логопедите с детето, които също имат ежемесечна супервизия от висококвалифицирани супервайзори, с което постигаме предоставянето на възможно най- висококачетсвената терапевтична грижа за деца с аутизъм в България.

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top