Екип гр. София

IMG-45d84b916c80cb6f47bbfb74d5c7d7df-V-2
IMG-775cebee508e3cc988d52ccc22d9444a-V
IMG-407cf629997f56236d611d11f29dd857-V
IMG-12fcc93bbd6d01b207458de98a132d9f-11

Основател

Владислава Цолова

Владислава Цолова e председател на Сдружение „Аутизъм днес" и директор на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм Днес" в България. Финансист и юрист с повече от 15 години опит в областта на банковото дело и докторант в докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване" към катедра "Финанси и застраховане".

Магистър по управление на човешките ресурси, Магистър по Психология и Магистър по Управление на образованието.

Владислава Цолова притежава сериозен организационен и управленски опит, включително в реализирането на кампании и обучения, управлението на проекти и създаването и развитието на детски заведения. Била е член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание (От 2013 г.). Членува в Българския форум на бизнес лидерите, НАСО и европейската Autism Europe и др. От 18 март 2023 г. е избрана за Председател на НПО Нацианалната Пациентска организация, обединение от над 65 организации в България и преизбрана на годишното общо събрание през м. юни 2023 г..

Владислава Цолова e създател на АВА Центровете по поведенческа и комплексна терапия „Аутизъм днес" през 2015 г. и Поведенческата терапия (Applied Behavior Analysis (ABA) вече не е мираж в България и сбъдната мечта на поколения родители на деца с аутизъм в България.

Владислава Цолова е инициатор и създател на сдружение „Аутизъм Днес"- организация от родители, специалисти и публични фигури, основано през 2014 година.

 „Аутизъм Днес" вече 8 години посвещава всеки ден от живота на подкрепата, развитието и добруването на деца с аутизъм чрез професионална образователна помощ, грижа и любов. Аутизъм Днес е символ на висок професионален стандарт за работа с деца с аутизъм, надежда и упование за родителите и предоставяйки високо професионални услуги, е гаранция за независим и достоен живот на децата с аутизъм в България.

Към момента сдружението има вече четири специализирани центъра за професионална помощ (два в гр. София, един в гр. Плевен и един в гр. Бургас) за деца с аутизъм, в които повече от 200 деца месечно и над 1000 деца годишно и техните семейства получават най- висококачествена терапевтична подкрепа.

Владислава Цолова е основател и на Детска градина Монтесори Планета България, чиято цел е: да се създаде съвсем ново и иновативно учебно заведение в гр. Плевен, което да работи по стандартите и изискванията на Министерство на образованието, изцяло съобразено с учебните планове и програми на МОН, но използвайки принципите и златните правила на Монтесори педагогиката, така че по игрови, свободен и напълно иновативен начин всички деца. включително и деца с проблеми в развитието да придобиват знания и умения от живота, като покриват и държавните образователни изисквания и получават необходимите знания и умения за училищна готовност, за което получават и Удостоверение от детската градина, лицензирана с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г.

Владислава Цолова е родена в гр. Плевен и завършила Математическа Гимназия „Гео Милев" - гр. Плевен. Финансист и юрист е с повече от 15 години опит в областта на банковото дело, магистър е по човешки ресурси и психолог.

Владислава Цолова е докторант в докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване" към катедра "Финанси и застраховане" и притежава сериозен организационен и управленски опит в организирането на кампании, обучения- професионални, квалификационни и сертификационни, в управлението на проекти и изграждането и упралвението на детски заведения.

Специалист е по справяне с кризи и управление на кризисни ситуации.

· Член и активен участник в работната група за изработване на Закона за училищно и предучилищно образование от 2010 г., назначена със Заповед на Министъра на образованието, който е в сила от 01.08.2016 г.

· Член на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации в Народно събрание от 2013 г.

· Член на Български Форум на бизнес лидерите в България от 2015 г.

· Член на Autism Europe от 2016 г.

· Член на Национална Пациентска организация от 2015 г.

· Резервен член на Фонда за лечение на деца от 2017 г.

· Член на НАСО

· Председател на секция "Ментално здраве" в НПО Национална Пациентска Организация от 2022 г.

- Председател на НПО Национална Пациентска Организация от Април 2023 г.

Vladislava_Colova

Психолог/ Поведенчески терапевт

Кристин Кънева

Казвам се Кристин Кънева и съм психолог и поведенчески терапевт в сдружение „Аутизъм Днес“.

Завършила съм психология в „Унивеситета на Бат” в Англия. Темата на дисертацията ми беше свързана с проблеми, възникващи в семейства на деца с аутизъм. В момента следвам магистърска програма по "Клинична психология" в СУ "Св. Климент Охридски.

Работата с деца от аутистичния спектър и други психоемоционални затруднения приемам за свое призвание. Това ме кара да се чувствам удовлетворена, че активно подпомагам както по-добрата адаптация на детето, така и качеството на живот на цялото семейство.

Всяка малка стъпка на детето по пътя на неговото израстване и развитие ме изпълва с щастие и гордост, че съм имала възможността да допринеса за неговото по-пълноценно бъдеще и благополучие. Това ме мотивира да продължавам да се усъвършенствам като психолог и терапевт.

Кристин Кънева_page-0001
Kristin Kamenova

Психолог/ Поведенчески терапевт

Иван Чолаков

Казвам се Иван Чолаков и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм днес".

Завършил съм бакалаварска степен по психология във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" и сега следвам магистърската програма "Клинична психология".  

В процеса на изучаването на различните школи и направления, аз разбрах за себе си, че се вълнувам от детският вътрешен свят.

Работата ми с децата ме зарежда с енергия и в същото време ме мотивира да търся повече начини, с които да мотивирам тях.

Възхищавам се на всяка тяхна малка стъпка, направена от тях, защото те доста често се оказват големи крачки.

За мен е от изключителна важност да възприемам детето винаги такова, каквото е и да правя най-доброто, на което съм способен.

Благодарение на супервизията и на чудесния екип, с който имам честта да работя, всеки ден пред нас се откриват нови хоризонти за развитие и промяна към по-добро.

Иван Чолаков_page-0001
Ivan (2)

Психолог / Поведенчески терапевт

Лина Златева

Казвам се Лина Златева и съм психолог и АВА терапевт в Сдружение "Аутизъм Днес".

Завършила съм бакалавър Психология в НБУ, както и имам завършено базисно ниво по позитивна и детска психотерапия към Института по Позитивна Психотерапия.

Намирам работата с деца от аутистичния спектър за предизвикателство и удоволствие,

а чрез ежемесечната супервизия на Dr. D.Fraser придобивам знания и умения, с които да бъда по-полезна за децата в центъра.

Лина Златева_page-0001
Lina

Културтерапевт

Християн Пангелов

Казвам се Християн Пангелов и съм Културтерапевт.

Завършил съм бакалавърска степен в катедрата по "Изобразително изкуство", специалност "Учител по изобразително изкуство" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Аз съм сред първите служители на центъра от неговото основаване и за мен е радост да правя творчески занимания и упражнения, които подпомагат работата на колегите с децата в техните терапевтични сесии.

Работата ми в Сдружние "Аутизъм Днес" е спокойна, приятна и разнообразна.

Прекрасно се разбирам с колегите и атмосферата е приятелска.

християн

Поведенчески терапевт

Аделина Савова

Казвам се Аделина Савова и съм завършила висшето си образование в Нов Български Университет, гр. София, специалност "Биология - обща и приложна" и втора специалност "Екология и опазване на околната среда". Поради огромното ми желание да работя с деца, придобих и допълнителна квалификация по педагогика на обучението по биология.

За мен, да бъда поведенчески терапевт винаги е било призвание, вълнуващо предизвикателство и приключение за цял живот.

Дълбоко вярвам, че всяко дете има уникален и неповторим потенциал.  Именно поради тази причина съм безкрайно щастлива, че имам възможността да помагам на онези, който имат нужда в Сдружение "Аутизъм Днес".

Аделина Савова

Социален Педагог / Ерготерапевт

Виолета Стоева

Здравейте! Казвам се Виолета Стоева и съм ерготерапевт и специален педагог в Сдружение Аутизъм Днес". Завършила съм рехабилитация в Медицински колеж "Й. Филаретова" - гр. София, магистратура Кинезитерапия в НСА "В. Левски" и магистратура Специална педагогика в СУ "Св. Климент Охридски".

Откривам призванието си в това да помагам на децата със специални образователни потребности за подобряване качеството им на живот. В последните 5 години имам опит в работата с деца с ДЦП и СОП. Привърженик съм на ученето и усъвършенстването през целия живот и стремеж към по-добро бъдеще за всички деца.

Обичам да прекарвам свободното си време с детето ми и да пътувам със семейството. Спокойствие намирам сред природата и четенето на книги. В Сдружение "Аутизъм днес" срещнах добри хора и професионалисти, обединени от обща кауза. Вярвам, че само в работата ни като екип ще постигнем максимални резултати за всяко едно дете.

image003

Психолог / Поведенчески терапевт

Ивана Пенчева

Здравейте! Казвам се Ивана Пенчева и работя като психолог в Сдружение "Аутизъм Днес". Завършила съм СУ "Св. Климент Охридски" , специалност Психология, в момента завършвам Клинична психология в Нов български университет, а отделно от това специализирам Фамилна терапия.

От досегашния ми опит в работата с деца в норма и извън, смятам че всяко дете има нужда от любов и разбиране, за да покаже пълния си капацитет от ресурси и потенциал. С радост и удоволствие искам да допринасям за развитието и приемането в света на децата от аутистичния спектър.

image004

Логопед / Поведенчески терапевт

Боряна Тодорова

Здравейте!

Моя професионална съдба, разпозната като лична мисия през последните 15 години от живота ми е да работя с деца със специални потребности и родителите им. Попаднах уж случайно и за малко в тази сфера, но бързо осъзнах, че тук остана част от сърцето ми.

Завършила съм бакалавър по "Психология с Психотерапия" във Великобритания и Магистратури по "Специална педагогика: Ресурсен учител" и "Логопедия".

През последните 15 години съм работила с деца, подрастващи и родителите им от позиция на ресурсен учител, педагогически съветник и социален работник в Лондон. Част от административните ми задължения до момента са включвали: изготвяне на оценка на нуждите на децата от подкрепа, изготвяне на план за работа, подготовка на индивидуална програма за работа с всяко дете, работа с родители на деца със СОП за поощряване на самочувствието и увереността им, че техните деца са най-прекрасните създания на света, за които всички ние няма да пестим усилия за да ги приемем, обичаме и предизвикаме да бъдат най-добрата си версия.

 Убедена съм, че децата със СОП са в живота ни за да ни научат как да обичаме и приемаме, да умеем да бъдем обичани и приемани и да се наслаждаваме на живота с пълни шепи.

Вярвам че всяко дете заслужава да бъдат намерени методите, то да бъде обучено с достойнство, прието и уважавано с качествата, които има; а всеки родител трябва да е спокоен, че детето му ще получи най-доброто образование, отношение и бъдеще, защото всички ние сме различни и заслужаваме да бъдем уважавани, приемани и обичани заради това, което сме.

Съобщението, което бих искала да остане в съзнанието на всяко дете, с което съм работила е:

,,Мило Дете, работи усилено за да развиеш качествата си, но уважавай и обичай себе си, защото на света няма друг/а като теб".

IMG-09e97f8939a276788d62b625c61fb5d3-V

Ерготерепевт

Ивета Иванова

Здравейте! Казвам се Ивета Иванова и съм ерготерапевт в Сдружение „Аутизъм днес". Завършила съм в Национална спортна академия „Васил Левски" , бакалавър съм със специалност "Кинезитерапия" и магистър "Кинезитерапия в педиатрията".

Работата ми в Аутизъм Днес е сбъдната мечта, тъй като винаги съм искала да работя с деца и от опита ми като треньор по художествена гимнастика открих, че децата са моето призвание. А децата от аутистичния спектър и с особености в развитието, се нуждаят от още повече подкрепа, разбиране и отношение, което ме кара да се чувствам още по- удовлетворена, като учатсвам в процеса по корекциионно- рехабилитационната дейност и подобряване на състоянието и развитието им.

Сега за мен е удоволствие да имам възможността да помагам на тези, които имат нужда от помощ и да вдъхвам надежда за по-добро бъдеще на децата и на техните семейства.

В работата ми с децата в Сдружение „Аутизъм днес" откривам смисъл и вярвам, че с постоянство ще допринесем за развитието им и ще успеем да разгърнем потенциала на всяко едно от децата.

Ивета Иванова

Психолог / Поведенчески терапевт

Силвия Грозева

Здравейте,  казвам се Силвия Грозева и съм психолог в Сдружение "Аутизъм Днес". Завършила съм психология във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий, а към момента се обучавам в магистърската програма -"Клинична психология в психоаналитичната перспектива" на НБУ. В процес на обучение съм и в школата по позитивна психотерапия. Имам и медицинско образование и дългогодишен опит в медицинско заведение.

Грижата за физическото и психическото здраве на човека винаги са ме вълнували и в крайна сметка станаха моя професия. Работата с деца освен удоволствие е и огромно предизвикателство , което заедно с екипа на Сдружение "Аутизъм Днес" смятам, че можем взаимно да развиваме.

Всяко дете е специално и всяко дете притежава уникални таланти и силни страни, които чакат да бъдат открити и усъвършенствани.

Снимка Сивлия Грозева

Психолог

Наталия Вега

Казвам се Наталия Вега и съм психолог в Сдружение "Аутизъм Днес".
Родена съм в Богота, Колумбия, където завърших бакалавърската си степен по психология в Universidad Santo Tomás.  В момента завършвам магистратурата си по „Психосоциални интервенции с деца и семейства" в Нов български университет. Имам сертификат по Първа психологическа помощ от Universidad Autónoma de Barcelona.
Още в началото на кариерата си открих безспорна страст към работата си като психолог и особено- с деца със специални потребности.  Опита ми с деца ме научи колко е важно да разбирам и да отговарям на индивидуалните нужди на всяко дете.  Твърдо вярвам в способността на всяко дете да расте и да се развива в среда, която осигурява подкрепа и разбиране.
Юза мен е от изключително значение предоставянето на персонализирана помощ на децата и техните семейства.  Моята цел е да предложа цялостен подход, който не само да се фокусира върху детето, но и да отчита нуждите и грижите на семейството като цяло.  Вярвам, че работата в сътрудничество със семействата е от решаващо значение за дългосрочния успех на всяко дете.
IMG-eb223b3e698022837988030c9f237369-V
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top