Обучения и кампании

Обучения и Кампании

Център "Аутизъм Днес", гр. Плевен - Обучение на специалисти 2019

07 февруари 2019 г., гр. Плевен

Екипът на АВА Център "Аутизъм Днес"- Плевен , само ден след приключване на няколкодневното посещение и професионално практическо обучение от супервайзора на центровете"Аутизъм Днес" - Deena Singer, BCBA, на 7 февруари 2019 г. в онлайн обучение за професионална работа и подкрепа на родителите на децата от АВА Център "Аутизъм Днес"-- Плевен с обучител Антония Борисова

Untitled-2

Още по Темата

Спокойните и щастливи родители могат да направят чудеса и тогава всичко е възможно!

Защото високият професионализъм и качествена грижа и подкрепа на развитието на децата с аутистично разстройство е право пропорционална на грижата и подкрепата на семействата на децата!

 

"Аутизъм Днес" знае това и работи за високото качество на живот на децата с аутизъм в България и на техните семейства!

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес", гр. София

  06 февруари 2019 г. и 07 февруари 2019 г.

На 6 и 7 февруари 2019 г. Супервайзорката на Центровете"Аутизъм Днес" Deena Singer, BCBA, Board Certified Behavior Analyst LMSW, Licensed Master Social worker проведе практическо и теоретично обучение от зори до мрак и на АВА Център "Аутизъм Днес"- София по време на посещението си в България

Наблюдения по време на работата с децата, практически съвети, ре оценки и нови оценки на децата от центровете"Аутизъм Днес", оценка и прогреса и насоки за промяна на програмите, в следствие на постигнати резултати. Защото ежеседмичните онлайн супервизии, макар и два пъти седмично и гаранция за високо качество на работа, дават само част от погледа на професионалиста към най- качествената терапия за деца с Аутизъм в световен мащаб- Приложения поведенчески анализ- ABA Applied Behavior Analysis!

 

На 4 и 5 Февруари 2019 г. Дийна Сингър проведе поредното практическо обучение и изпит и за специалистите от АВА Център "Аутизъм Днес"- Плевен, подпомага с високия си професионализъм ре- оценките на децата и дава съвети и насоки по време на АВА терапевтичните сесии!

 

"Аутизъм Днес"- гаранция за високо качество и професионализъм при терапията на деца с Аутизъм, защото се грижи за квалификацията на своите специалисти, индивидуалните нужди и възможности на всяко дете са от първостепенно значение и следването на индивидуален терапевтичен план, съпроводен с високо професионално наблюдение от специалисти на най- високо професионално и световно ниво, са предпоставка за Социално включване и шанс за качество на живот на децата с аутистично разстройство и в България!

Untitled-4
Untitled-6
Untitled-3
Untitled-8
Untitled-5
Untitled-7

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес", гр. Плевен

  04 февруари 2019 г. и 05 февруари 2019 г.

Супервайзорката на Центровете"Аутизъм Днес" Deena Singer, BCBA, Board Certified Behavior Analyst LMSW, Licensed Master Social worker отново в България!

На 4 и 5 Февруари 2019 г. обучава специалистите от АВА Център "Аутизъм Днес"- Плевен, подпомага с високия си професионализъм ре- оценките на децата и дава съвети и насоки по време на АВА терапевтичните сесии!

а1
а4
а2
а5
а3
а6

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес" - София

  26 януари 2019 г., гр. София

Екипът на Аутизъм Днес и през уикенда работи! Заради децата и техните семейства!

Обучение за професионална работа и подкрепа на родителите на децата от АВА Център "Аутизъм Днес"-- София с обучител Антония Борисова

b1
b2
b3

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес" - София

  24 ноември 2018 г.

Терапевтичен тренинг за родители, споделяне на личен опит и взаимна подкрепа!

"Усещането, че не сме сами, ни дава сила и увереност да продължим"- споделиха родителите след края на тренинга.

 

Срещата продължи с представяне на права и възможности в областта на образованието и Социалната сфера в България за нашите деца!

 

Владислава Цолова, председател на сдружение"Аутизъм Днес" и фондация"Стъпка за невидимите деца на България" представи презентация на Калоян Дамянов, председател на НАРУ за Подкрепата на деца и ученици със СОП- обща и допълнителна, съгласно Закона за училищно и предучилищно образование, в сила от 1 август 2016 г.!

 

"Изключително полезна и ценна информация за нас, сега разбирам, че не знам какви права и възможности съществуват за моето дете и колко е важно да съм информиран"- сподели след срещата един от родителите.

c1

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес" - София

  26 октомври 2018 г.

Обучение на 26 октомври в гр.Плевен с лектор: Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC

Запечатани моменти от лекционното обучение на 26 октомври в Плевен с

лектор: Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC, усъвършенствала сензорна интеграция ® Ayres клиника в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център Мюнхен, ръководител за усъвършенстване SIAT®

 

Обучението беше предназначено за екипа на Център за деца с аутизъм в гр. Плевен, за специлистите от региона, които в ежедневната си практика работят с деца с аутизъм и други развитийни проблеми, както и за родителите на децата от Център за деца с аутизъм- гр. Плевен!

 

Обучението се осъществи отново благодарение на любезното домакинство и партньорство на ЦСОП "П. Р. Славейков_- гр. Плевен и на директора му Милен Наков!

d1

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес" - София

  25 октомври 2018 г.

25 Октомври 2018 г. - Лекционно обучение по "Сензорна интеграция" с лектор Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC

На 25 Октомври 2018 г. се проведе дългоочакваното лекционно обучение с практическа насоченост на Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC, усъвършенствала сензорна интеграция ® Ayres клиника в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център Мюнхен, ръководител за усъвършенстване SIAT®

 

Организатори: Сдружение"Аутизъм Днес" и Фондация"Стъпка за невидимите деца на България" и партньор Acibadem City Clinic Болница Токуда

 

В обучението се включиха с огромен интерес специалисти, които в ежедневната си практика работят с деца с аутистично разстройство- педагози, специални педагози, психолози, логопеди. Особено полезно беше обучението за родители, каквато обратна връзка получихме веднага след лекционнотото обучение!Работния ден за Кристиане продължи с консултации за родителите на децата от Центрове"Аутизъм Днес" и обучение на специалистите!

e1

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес" - Плевен

  17 октомври 2018 г., гр. Плевен

На 17 октомври се проведе дългоочакваното лекционно обучение на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение” в ЦСОП „П. Р. Славейков“, гр. Плевен

Организатори: Фондация"Стъпка от невидимите деца на България" и сдружение"Аутизъм Днес"

 

Лектор: DEENA SINGER, Board Certified Behavior Analyst (BCBA) , LMSW, BCBA, Behaviour Consultant, LMSW - Licensed Master Social Worker

 

Deena Singer е Сертифициран поведенчески аналитик (BCBA) от 2005 г. и супервайзор на центровете"Аутизъм Днес".  Трупа опит повече от 20 години в областите: прилагане и супервизиране на програми за ранна интервенция при деца с разстройства от аутистичния спектър. Работи в САЩ и Израел. В клиничната си практика нябляга на обучението на родители – незаменима част от успешната интервенция, както и на ефективно прилагане на поведенчески анализ вкъщи и в центрове за терапия.

 

Обсегът на лекцията включва: 

 

 - Приложен поведенчески анализ - основи 

 

 - Етика – основни правила и значимост

 

 - Награди/поощрения – “Сдвояване” между терапевт и дете; процедури за ефективна работа с мотивацията на детето; успешни принципи и техники

 

 - Терапевтична интервенция – създаване и “декориране” на благоприятстваща обучителна среда; “Безгрешно учене”; оказване на подкрепа до постигането на независимост; най-разпространени първоначални обучителни цели; изграждане и натрупване на активен и пасивен речник;  “погасяване”; “разграничаващо награждаване”; обучение на алтернативни поведения; 

 

 - Как определяме с обучението/намаляването на кои поведения да започнем?

 

Лекционнотото обучение беше насочено към специалистите от Център за работа с деца с аутизъм- гр. Плевен,  специалистите от ЦСОП "П. Р. Славейков" , специалисти от РЦПППО- Плевен и родители.

 

По- късно същия ден, Deena Singer продължи с наблюденията си и оценки на децата от Център за деца с аутизъм- гр. Плевен!

 

Изказваме благодарност на ЦСОП "П. Р. Славейков"- гр. Плевен за ползотворното сътрудничество и вярваме в партньорството!

f1
f2
f3

Обучение на специалисти

 • Център "Аутизъм Днес" - София

  15 октомври 2018 г., гр. София

Лекционно обучение на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение” в АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ТОКУДА!

На 15 октомври се проведе дългоочакваното лекционно обучение на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение” в АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ТОКУДА!

 

Организатори: Фондация"Стъпка от невидимите деца на България" и сдружение"Аутизъм Днес"

 

Лектор: DEENA SINGER, Board Certified Behavior Analyst (BCBA) , LMSW, BCBA, Behaviour Consultant, LMSW - Licensed Master Social Worker

 

Deena Singer е Сертифициран поведенчески аналитик (BCBA) от 2005 г. и супервайзор на центровете"Аутизъм Днес".  Трупа опит повече от 20 години в областите: прилагане и супервизиране на програми за ранна интервенция при деца с разстройства от аутистичния спектър. Работи в САЩ и Израел. В клиничната си практика нябляга на обучението на родители – незаменима част от успешната интервенция, както и на ефективно прилагане на поведенчески анализ вкъщи и в центрове за терапия.

За лекцията: Подходяща за родители и специалисти – темите ще бъдат адаптирани и за двата вида аудитория. 

 

Обсегът на лекцията включва: 

 

 - Приложен поведенчески анализ - основи 

 

 - Етика – основни правила и значимост

 

 - Награди/поощрения – “Сдвояване” между терапевт и дете; процедури за ефективна работа с мотивацията на детето; успешни принципи и техники

 

 - Терапевтична интервенция – създаване и “декориране” на благоприятстваща обучителна среда; “Безгрешно учене”; оказване на подкрепа до постигането на независимост; най-разпространени първоначални обучителни цели; изграждане и натрупване на активен и пасивен речник;  “погасяване”; “разграничаващо награждаване”; обучение на алтернативни поведения; 

 

 - Как определяме с обучението/намаляването на кои поведения да започнем?

 

В лекционнотото обучение се включиха специалисти от цялата страна- психолози, логопеди, специални педагози, учители, които в ежедневната си практика работят с деца с разстройство от аутистичния спектър и поведенчески проблеми, родители и всички, които имат интерес към най- мощния инструмент за модификация на поведението на деца с разстройство от аутистичния спектър и шанс за качество на живот!

 

По- късно същия ден, Deena Singer продължи с наблюденията си и оценки на своите малки приятели- от АВА Център "Аутизъм Днес"!

g1
g2
g3

Тренинг За Родители

 • София, Народно читалище "Витоша"

  30.06.2018 г.

"Терапевтичен тренинг за родители" на 30 юни 2018 г.

С водещ: клиничен психолог и в процес на АВА сертификация Антония Борисова

Тема:
"Какъв съм аз като родител и какво бих искал да променя?"

Тя предизвика отключване на много емоции, чувства, изваждане от подсъзнанието на собствени решения, дълбоко таени в забързаното ни ежедневие, страхове и проблеми. Споделяне на идеи и опит, и откриване на нови възможности.

Домашно за родители за следващата среща :
Скакви трудности се сблъсквам във връзка с представите и чувствата си за и към детето си?

Благодарим ви за споделеното време, изляти чувства, емоции, сълзи и заедно откриване на нови възможности на хоризонта!

h1

Тренинг За Родители

 • София, Народно читалище "Витоша"

  26.05.2018 г.

"Терапевтичен тренинг за родители" на 25 май 2018 г.

 

Група за споделяне на личен опит, Сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за невидимите деца на България", 26 май 2018 г. , събота!

Водещ психолог: Антония Борисова

И накрая естествено, завършихме с консултация и конкретни казуси за образователната среда, правя, възможности и достигане на потенциала на децата с аутистично разстройство!

А ние, родителите по работихме върху емоционалните си мускули:

# Имаме ли достъп до пълния набор от чувствата си
# Толерираме ли фрустрацията, конфликтите, напрежението и други чувства
# Формулираме ли чувствата си с думи
# Превръщаме ли емоционалните си състояния в сигнали, които активират мисли
# Приемаме ли алтернативи и компромиси
# Имаме ли способност да планираме напред
# Имаме ли (умерен) оптимизъм
# Използваме ли собствения си опит за учене и развитие
# Приемаме ли универсалността на несъвършенството
# Преценяваме ли реалистично възможното
# Получаваме ли радост както в процеса, така и в резултата
# Как надживяваме отрицателните емоции
# Виждаме ли всеки човек като отделен индивид
# Умеем ли да преобразуваме отношенията
# Приемаме ли реалността на времето
# Отлагаме ли незабавното удовлетворение в полза на дългосрочните печалби
# Упорити ли сме? Колко? До колко? До кога?
# Колко гъвкави сме относно средствата и целите?
# Създаваме ли си стратегии за справяне със стреса или неуспехите
# Можем ли да "ставаме" след като сме "паднали" 
# Разграничаваме ли асертивността от агресивността
# Признаваме ли постиженията си?
# Признаваме ли постиженията на другите?
# Оставаме ли фокусирани върху задачата, която сме си поставили
# Фокусираме ли се върху собствената си промяна, вместо да опитваме да променяме другите
# Искаме ли помощ, когато е необходимо
# Справяме ли се с нашите вътрешни предизвикателства? / А с външните?
# Можем ли да правим преценка и избор
# Можем ли да се грижим за някого? А за себе си?

h1

Тренинг За Родители

 • София, Народно читалище "Витоша"

  28.04.2018 г.

"Терапевтичен тренинг за родители" на 28 април 2018 г.

Правила на Групата зз споделяне на личен опит за родители, 28 април, 2018 с водещ психолог Антония Борисова:

1. Индивидуално отношение
2. Неосъдителност
3. Поверителност 
4. Вентилиране след групата

И нещо, от което не можем да избягаме на срещите си:
"Няма да се уморя да повтарям, че най-добрите адвокати на децата си, сме ние, техните родители. И ще останем такива."
И се продължи с обсъждане на правата на нашите деца, нашите права и конкретни казуси....

h1

Тренинг За Родители

 • София, Народно читалище "Витоша"

  24.02.2018 г.

"Терапевтичен тренинг за родители" на 24 февруари 2018 г.

Терапевтичен тренинг за родители и кръгла маса за правата на хората с аутизъм в България.

 

На 24. февруари 2018 г. от 11:00 ч. в читалище Витоша, в Център за работа с деца със СОП и занималня, сдружение „Аутизъм днес“ и фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, заедно с асоциация „Аутизъм“ и Ресурсен център София-град проведохме

 

Терапечтичен тренинг и кръгла маса за родители

 

В тренинга се включиха повече от 20 родители и семейства, включително родители, които не живеят в София и всички те, заедно с Антония Борисова - психолог в Център за работа с деца "Витоша", обърнаха поглед към собствените си преживявания като родители на деца със СОП.

 

След края на тренинга, родителите споделиха своите преживявания и емоции, както и възможността да опознаят по-добре както своите трудности, така и силните си страни, които им помагат да се съхранят в ежедневните предизвикателства - трудното и отговорно родителство на специални деца!

 

Възможността всеки да научи как се справят другите участници и какво ценно може да използва от техния уникален опит като родители в края на тренинга беше отчетен като безценен от участниците.

 

Заедно опитахме да помислим с какви чувства са свързани родителските реакции, както и какво преживява детето, когато изглежда най-неразбираемо.

 

Кръглата маса започна с тема „Подкрепено вземане на решение и премахване на запрещението“ с модератор Ани Андонова, асоциация „Аутизъм“. Осъзнахме колко отговорен и тежък път ни предстои: да премахнем бариерите на остарялото мислене и оковите на запрещението, да осигурим възможност за достоен и свободен живот на нашите деца - те да избират кой да ги представлява, те да решават, а решенията им да бъдат подкрепени от човек, когото те сами избират и с когото имат изградени връзка и доверие.

 

Последната част от кръглата маса се оказа една от най-полезните - на тема „Възможности и новости в областта на образованието за нашите деца“

 

Модератори бяха председателят на сдружение "Аутизъм днес" и фондация "Стъпка за невидимите деца на България" Владислава Цолова, която представи презентцията на Калоян Дамянов, директор на Ресурсен център София-град "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие".

 

"Най- добрият адвокат на нашите деца сме самите ние и няма да се уморя да повтарям, че трябва да познаваме всички закони и права на нашите деца, за да ги защитаваме с цялата сила на личността, обичта и подкрепата ,която могат да получат, за да постигнат капацитета на възможностите си"- заключи Владислава Цолова.

 

Щастливи сме че прекарахме този ден със специални хора за нас и успяхме да си бъдем взаимно полезни! До следващия път!

h1

Кръгла маса за правата на аутистичните личности и техните семейства

 • София, Народно читалище "Витоша"

  26.09.2017 г.

Какви са правата на аутистичните личности и техните семейства

Организатори:

Сдружение "Аутизъм днес"
Асоциация "Аутизъм"

Лектори:

Владислава Цолова - председател на сдружение "Аутизъм днес"
Калоян Дамянов - директор на Ресурсен център София-град и председател на НАРУ
Мариета Димитрова - Център за нестопанско право

Основна теми:

Какви са правата на аутистичните личности и техните семейства според новият закон за образованието, наредбата за приобщаващо образование и конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

i1

Семинар на тема "Иновации в оценката и интервенцията при деца от аутистичния спектър"

 • София, Народно читалище "Витоша"

  26.09.2017 г.

Шестте емоционални нива на развитие, представени от д-р Станли Грийнспан

Организатори:

Сдружение "Аутизъм днес"
Сдружение "Тацитус"​
Фондация "Стъпка за невидимите деца на България"

Лектори:

Моод Леру - OTR/L, SIPT, RCTC, DIR®, директор и трейнър на Cellfield Reading Intervention, Клиничен директор, професионален терапевт с афинитет към изучаването и разбирането на човешкия мозък.


Основна теми:

Участниците в обучението с Моод Леру научиха:
• Как да определят поне 3 инструмента, които играят ключова роля в областта на разстройство от аутистичния спектър
• Шестте емоционални нива на развитие, представени от д-р Станли Грийнспан
• Как да описват различните теории, отнасящи се до аутистичния спектър
• Да познават остовните оценъчни методики, които биха помогнали в процеса на интервенция
• Да познават значимостта на връзката между специалист и дете и как да подпомагат изграждането на по-добри социално-емоционални умения
• Как екзекутивните (висшите) функции подпомагат академичните постижения

i2
Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
 • Поведенчески анализ

 • Логопедична подкрепа

 • Ерготерапия

Контакт
 • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

 • autismtodayaba@gmail.com

 • 0887 366 067

Scroll to Top