AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. София - Горубляне

Галерия

AВА Център по приложен поведенчески анализ - гр. София - Горубляне

Отитайки високата нужда и нарастващия брой деца с аутизъм в България, сдружение "Аутизъм Днес" създаде първият център по приложен поведенчески анализ!

На 29 септември 2015 г. кметът на гр. София официално откри Първият Център по поведенческа терапия в България!

Сградата в кв. "Горубляне"беше предоставена от Столична община, но беше ремонтирана с усиията, даренията и големите сърца на много приятели на каузата и на сдружението.

Световните достижения на науката намериха място и в България, а родителите не просто от цяла София, а от цяла България започнаха да се преместват в близост до центъра, за да получат достъп децата им до Поведенческа терапия - ABA Applied Behavior Analysis (Приложен Поведенчески анализ).

Приложният поведенчески анализ е най- мощния инструмент в световен мащаб с научно доказана стойност, че модифицира поведението на деца с аутистично и проблемно поведение към социално приемливо. Науката АВА използва стимулите, като награждаващи социално приемливото поведение и отнема стимули при неприемливо поведение. 

Започвайки поведенческа терапия на съвсем ранна възраст в периода преди и малко след втората годинка на детето, още при забелязване на първи маркери, децата получават шанс за подобряване до толкова на комуникционните и социални умения, че до преди петата година вече не се нуждаят от поведенческа терапия и от допълнителна подкрепа.

Колкото по- рано с детето се започне поведенческа терапия, толкова по- добри са постиженията с него и толкова по- голям е шанса за постигане на независим и достоен живот.

Но на каквато и да е възраст, поведенческата терапия подпомага детето да постигне максималния капацитет на възможностите си и да получи шанс за подобряване на комуникацията и социалните си умения.

 Услугата, която предоставя сдружение „Аутизъм Днес" в България е: Висококачествена терапевтична грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър- Приложен поведенчески анализ, като специалистите работят под непрекъсната супервизия на представител на  Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти.

 Ежемесечно обсъждат със супервайзорите си програмата на всяко дете, напредъка му , преоценка и промяна на програмата, при постигане на поставените цели.

В центъра се предоставя комплексна услуга, като терапевтичната работа по поведенческа терапия се допълва с работата на ерготерапевтите и логопедите с детето, които също имат ежемесечна супервизия от висококвалифицирани супервайзори, с което постигаме предоставянето на възможно най- висококачетсвената терапевтична грижа за деца с аутизъм в България.

Снимки с Деца от Центъра в кв. Горубляне

Снимки от терапевтичните сесии в Горубляне

Стаите на центъра в Горубляне

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top