Полезно

Полезно

Какво е ерготерапия?

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност.

Кога се прилага?

Обикновено децата участват в много ежедневни дейности – игра с приятели, хранене, обличане и обуване, грижа за стаята си, ходене на училище, писане на домашни, спорт или уроци и др.

Всички тези дейности се извършват в социална (семейство, приятели) и физическа среда.

Когато детето поради някакво физическо, сензорно или интелектуално затруднение не успява да участва пълноценно в обичайните за неговата възраст дейности на помощ, идва ерготерапевтът.

Child-Relax-Sunflowers-Morning-4K-Ultra-HD-Mobile-Wallpaper-950x1689
photo-1594969890520-add5473eaad2

Ерготерапевтът

Ерготерапевтът изследва и влияе на целия спектър от дейности, които може да изпълнява едно дете- както самообслужване, достъп и учене, така и моментите на преход между дейностите, времето за почивка, игрите и комуникацията с връстниците и учителите. При пряката си работа с детето ерготерапевтът работи в тясно сътрудничество със самото дете и с родителите му.

 • Внимание и издръжливост

 • Преход към нови дейности

 • Игрови умения

 • Нужда от лично пространство

 • Отговорите на докосване или друг вид стимули

 • Двигателни умения – поза, равновесие или манипулиране с малки обекти

 • Агресия или друг вид неадекватно поведение

 • Взаимодействие на детето с грижещите се за него лица

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
 • Поведенчески анализ

 • Логопедична подкрепа

 • Ерготерапия

Контакт
 • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

 • autismtodayaba@gmail.com

 • 0887 366 067

Scroll to Top