ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „АУТИЗЪМ ДНЕС- ИВАНА ПЕНЧЕВА – „“АУТИЗЪМ ДНЕС“- СОФИЯ И МАРИЯ ПЛАМЕНОВА- „АУТИЗЪМ ДНЕС“- ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВИХА ДОСТОЙНО ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ TRAINING COURSE

Представители на сдружение "Аутизъм Днес- Ивана Пенчева - ""Аутизъм Днес"- София и Мария Пламенова- "Аутизъм Днес"- Плевен представиха достойно дейността на организацията в проект Еразъм Training Course- Autism: characteristics and inovative training approaches в Нови Пазар пред партньорите по проекта от няколко държави!

Scroll to Top